Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo! – Amnesty International

Petycja

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Żądaj od polskich władz przestrzegania wolności zgromadzeń!Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

11701 Zebranych podpisów

Nasz cel 15000

Przez ostatnie lata w Polsce odbyło się tysiące demonstracji, dzięki którym udało się zatrzymać lub spowolnić niszczące zmiany prawne. Odpowiedzią władz na pokojowe demonstracje było zaostrzenie prawa o zgromadzeniach oraz próba dyskredytowania i zastraszania uczestników protestów.

Do masowych protestów na ulicach doszło ponownie w październiku 2020 i styczniu 2021 r. w związku z wydanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem jest niemal całkowity zakaz aborcji w Polsce.

Podczas demonstracji miały miejsce przypadki nadmiernego użycia siły przez policję wobec pokojowo protestujących, dochodziło do arbitralnych zatrzymań, wywożenia demonstrujących do jednostek policji znajdujących się daleko od miejsca zatrzymania, a także niezapewniania zatrzymanym dostępu do prawnika.

Dodatkowo zniechęcić do brania w udziału w protestach ma brak możliwości odmowy przyjęcia mandatu wystawionego przez policjanta (projekt zmian złożony w Sejmie w styczniu 2021 r.) Jeśli zmiany zostaną przyjęte przez Sejm zniknie nasze prawo do odmowy przyjęcia mandatu, jeśli zostaniemy np. zatrzymani podczas demonstracji.

Zamiast mieć, jak dotychczas, prawo do podważania ustaleń i decyzji funkcjonariuszy przed sądem, będziemy mogli jedynie odwołać się od nałożonej przez policjanta kary. A pieniądze mogą być ściągnięte z naszego konta przez komornika, jeśli nie zapłacimy ich dobrowolnie. Zniknie również domniemanie naszej niewinności, które powinniśmy być objęci podczas postępowania.

W konsekwencji, policjant uprawniony do wystawiania mandatów będzie w pozycji quasi-sądu zbierającego dowody, stwierdzającego popełnienie wykroczenia oraz nakładającego na domniemanego sprawcę karę.

Zatrzymanie, mandat, zarzuty karne, inwigilacja – to w dzisiejszej Polsce tylko niektóre z konsekwencji, z którymi musisz się liczyć, wybierając się na demonstracje. Nie musisz się na to godzić!

Ograniczanie wolności zgromadzeń wraz z systematycznym niszczeniem niezależności sądownictwa to niebezpieczne połączenie. Zatrzymaj je!

Zmiana jest możliwa, gdy działamy razem. Dołącz do naszego apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości. Domagaj się swoich praw! Pokażmy #MocUlicy

Uczestnicy demonstracji ulicznych protestują przeciwko podejmowanym przez władze próbom ograniczania możliwości korzystania z praw człowieka, w tym praw kobiet, sprzeciwiają się narastającej fali nacjonalizmu i ksenofobii oraz zwracają uwagę na niebezpieczeństwa grożące środowisku naturalnemu.

Niemniej w dzisiejszej Polsce uczestnictwo w protestach wymaga nie tylko determinacji i czasu, ale także numeru telefonicznego do prawnika i gotowości stawienia czoła konsekwencjom, poczynając od nękania, poprzez ataki fizyczne i słowne, czasowe pozbawienie wolności, aż po zarzuty karne. Uczestnikom protestów w Polsce często grożą zatrzymania i postępowania karne, nie wspominając o stosowaniu siły przez funkcjonariuszy policji i przedstawicieli innych służb porządku publicznego.

Amnesty International w swoich raportach dokumentuje stan wolności zgromadzeń w Polsce i sposób, w jaki państwo reaguje na trwające w Polsce protesty – nękaniem i ściganiem. Przedstawia także skutki przyjętych w 2016 roku zmian w prawodawstwie, które doprowadziły do rozszerzenia skali inwigilacji prowadzonej przez organy ochrony porządku publicznego. W rezultacie obywatele nie wiedzą, czy zostali poddani „kontroli operacyjnej” (i przez kogo), co tylko sprzyja rozbudzeniu nastroju niepewności i obaw.

Amnesty International udokumentowała następujące oznaki nasilającego się zjawiska ograniczania możliwości korzystania z wolności zgromadzeń i wolności wypowiedzi w Polsce:

  • tłumienie protestów przejawiające się użyciem siły wobec ich uczestników, brak pociągania do odpowiedzialności winnych łamania praw człowieka oraz ściganie uczestników pokojowych protestów;
  • nierówne traktowanie zgromadzeń – zarówno w prawie, jak i w praktyce;
  • inwigilacja aktywistów i aktywistek;
  • ograniczanie niezależności sądów, które ogrywają istotną rolę w ochronie wolności zgromadzeń i wolności wypowiedzi.

Więcej informacji znajdziesz w raportach Amnesty International:

Moc ulicy. W obronie wolności zgromadzeń w Polsce, czerwiec 2018

Polska: Demonstracje w obronie praw człowieka. Zastraszanie, inwigilacja i ściganie uczestników protestów, październik 2017

Zdjęcie w nagłówku: Demonstracja, 24 lipca 2017 r. Copyright: Adam Lach/Napo Images.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
17257