Pilna Akcja!

Powstrzymaj egzekucje w Arkansas

Wezwij stan Arkansas do powstrzymania wykonania 8 egzekucji w ciągu 10 dni!

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
* pola obowiązkowe
Proszę poprawić błędy formularza.

1898 zebranych podpisów

Nasz cel 2000

Gubernator stanu Arkansas w USA zarządził wykonanie 8 egzekucji w ciągu 10 dni. Egzekucje Dona Davisa i Bruce’a Warda 17 kwietnia, Ledella Lee i Stacey Johnson 20 kwietnia, Marcela Williamsa i Jacka Jonesa 24 kwietnia, a Kennetha Williamsa i Jasona McGehee 27 kwietnia. Wymienione osoby zostały skazane w różnych procesach sądowych za morderstwa popełnione w latach 1989-1999.

AKTUALIZACJA 18.04.:
Egzekucje Dona Davisa i Bruce’a Warda, zaplanowane na 17 kwietnia, nie odbyły się. Kilka minut przed północą, kiedy upływał termin ważności nakazu egzekucji, Sąd Najwyższy utrzymał w mocy decyzję wstrzymującą egzekucje wydaną przez Sąd Najwyższy stanu Arkansas.

AKTUALIZACJA 24.04.:
20 kwietnia władze Arkansas wykonały egzekucję na Ledellu Lee. Wcześniej firma McKesson Medical-Surgical Inc. sprzedająca władzom stanu substancję, która została wykorzystana do egzekucji, wniosła pozew do sądu przeciwko Arkansas, jako że nie była świadoma, iż zostanie wykorzystana do kary śmierci. Sędzia hrabstwa Pulaski w Arkansas wydał tymczasowy zakaz użycia substancji do egzekucji. Jednak 20 kwietnia Sąd Najwyższy zniósł powyższy zakaz.

AKTUALIZACJA 26.04.:
Wykonano egzekucje Marcela Williamsa i Jacka Jonesa.

AKTUALIZACJA 28.04:
Wykonano egzekucję Kennetha Williamsa.

Egzekucja Stacey Johnson została tymczasowa zawieszona. Natomiast Jasona McGehee została tymczasowo wstrzymana. 

Ostatnia egzekucja w Arkansas została wykonana w listopadzie 2005 roku. W ostatnich latach wykonywanie kary śmierci zostało zawieszone z powodu problemów z procedurą śmiertelnych zastrzyków. Arkansas, tak jak inne stany USA, ma trudności z dostępem do środków chemicznych wykorzystywanych do śmiertelnych zastrzyków oraz ustaleniem zgodnej z konstytucją procedury ich wykonywania. W 2016 roku Sąd Najwyższy USA zezwolił na powrót do wykonywania egzekucji z użyciem innych środków chemicznych.

Władze Arkansas łamią zasady sprawiedliwego procesu. Nie wzięły pod uwagę wątpliwości prawnych ani kwestii chorób psychicznych skazanych. Ponadto wyznaczyły daty egzekucji w kwietniu, aby zdążyć zastosować posiadane środki chemiczne przed upływem terminu ich ważności. Chcą powrotu do wykonywania kary śmierci po 11 latach przerwy. Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci w każdym przypadku, niezależnie od okoliczności, rodzaju przestępstwa czy sposobu wykonania egzekucji.

Wezwij gubernatora Arkansas do powstrzymania egzekucji!