Powstrzymaj niesłuszne zakazywanie zgromadzeń! – Amnesty International

Petycja

Powstrzymaj niesłuszne zakazywanie zgromadzeń!

Żądaj od polskich władz samorządowych poszanowania wolności zgromadzeń.Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

3954 Zebranych podpisów

Nasz cel 5000

W ostatnim czasie zauważamy niebezpieczną tendencję do zakazywania zgromadzeń publicznych. Władze samorządowe powinny stać na straży praw i wolności każdego człowieka. Jednak ostatnio kilku prezydentów różnych miast dokonało arbitralnej i nieuzasadnionej ingerencji w jedną z najważniejszych ludzkich wolności — wolność zgromadzeń. 

Zakazali zgromadzenia, bo ograniczy ruch drogowy.  

Zakazali zgromadzenia, bo zaatakuje je kontrdemonstracja. 
Zakazali zgromadzenia, bo w ubiegłych latach dochodziło na nim do łamania prawa.  

Zakazali zgromadzenia, bo zakładali, że organizatorzy nie zapewnią bezpieczeństwa. 

To nie są wystarczające argumenty, by tak drastycznie ograniczyć przynależną każdemu wolność. Zakazać zgromadzenia można jedynie w wyjątkowych okolicznościach tj. w przypadku wystąpienia realnego, bezpośredniego i poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia. Tymczasem tzw. zakaz prewencyjny, uzasadniony jedynie prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożenia stanowi naruszenie standardów międzynarodowych. Potwierdzają to również orzeczenia sądów polskich. To na władzach spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnym umożliwieniu odbycia się zgromadzenia. Obowiązku tego nie można przerzucać na organizatorów. 

Prewencyjne zakazywanie zgromadzeń prowadzi do zniechęcenia obywateli do korzystania ze swoich podstawowych wolności, a na organizatorów nakłada nadmierne wymagania. 

Wezwij polskie władze samorządowe do niewydawania zakazów prewencyjnych i przyczyniania się do swobodnego korzystania z wolności zgromadzeń w Polsce. 

Więcej informacji o prawie do zgromadzeń znajdziesz w raportach Amnesty International:

Moc ulicy. W obronie wolności zgromadzeń w Polsce, czerwiec 2018

Polska: Demonstracje w obronie praw człowieka. Zastraszanie, inwigilacja i ściganie uczestników protestów, październik 2017

Zdjęcie w nagłówku: Marsz Niepodległości, 11 listopada 2018  r. Copyright: Amnesty International
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
25283