Petycja

Stań w obronie niezależnych sądów!

Wezwij władze Polski do prowadzenia reformy sądownictwa w zgodzie z Konstytucją RP i prawem międzynarodowymDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

37005 zebranych podpisów

Nasz cel 40000

Polskiemu społeczeństwu zostało odebrane prawo do bezstronnego sądu – sądy pozbawiono niezależności i tym samym pozostawiono nas bez ochrony przed politycznie motywowanymi postępowaniami sądowymi.

Ustawa o Sądzie Najwyższym została zmieniona już 5 razy w ciągu ostatnich miesięcy – prawo przestało być czynnikiem stabilizującym życie publiczne, a zaczęło służyć jedynie realizacji doraźnych potrzeb i interesów rządzących. Przyjęte rozwiązania prawne nie mają na celu poprawy sytuacji w sądownictwie, lecz podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej i przeprowadzenie czystek personalnych w poszczególnych sądach, poczynając od sądów najniższego szczebla, aż po Sąd Najwyższy.

Prawo do sądu to jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka, zagwarantowane w Konstytucji RP i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska. Reforma sądownictwa powinna toczyć się w duchu poszanowania prawa i podstawowych standardów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, do których przestrzegania Polska jest zobowiązana na mocy Konstytucji i wiążących umów międzynarodowych.

Uniezależnienie sądów od polityków – rządu i Parlamentu jest gwarancją konieczną, aby każdy miał szanse dochodzić swoich praw przed sądem niepowiązanym z żadną władzą. W tym celu konieczne jest zarówno uchylenie części wprowadzonych ostatnio zmian legislacyjnych, wstrzymanie obecnie procedowanych, jak i wprowadzenie nowych rozwiązań, które będą zgodne z Konstytucją RP oraz międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami Polski w tym zakresie.

Wezwij polskie władze do przestrzegania Konstytucji RP i prawa międzynarodowego. Podpisz petycję!

Zdjęcie: Sąd Najwyższy w Warszawie, Fot. Spens03, CC-BY-SA-3.0

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
13785