Petycja

Prawo do bezstronnego sądu zagrożone!

Wezwij władze Polski do prowadzenia reformy sądownictwa w zgodzie z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
* pola obowiązkowe
Proszę poprawić błędy formularza.

17414 zebranych podpisów

Nasz cel 20000

Zmiany w prawie o prokuraturze, w kodeksie postępowania karnego, w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w ustawie o ustroju sądów powszechnych, ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym w znaczący sposób godzą w konstytucyjną zasadę podziału władzy oraz gwarancje niezależności i niezawisłości sądownictwa.

AKTUALIZACJA: 
Prezydent zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawę o Sądzie Najwyższym, natomiast podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych.

Amnesty International przygotowała opinię w przedmiocie zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów, która jest wynikiem analizy przyjętych i projektowanych zmian w polskim ustawodawstwie oraz skróconą informację o głównych tezach. Przedstawiamy zmiany, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi regulującymi kwestię niezależności sądownictwa.

Prawo do sądu to jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka zagwarantowane w Konstytucji RP i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska. Reforma sądownictwa powinna toczyć się w duchu poszanowania prawa i podstawowych standardów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, do których przestrzegania Polska jest zobowiązana na mocy Konstytucji i wiążących umów międzynarodowych.

Wezwij polskie władze do przestrzegania Konstytucji RP i prawa międzynarodowego. Podpisz petycję!

Zdjęcie: Sąd Najwyższy w Warszawie, Fot. Spens03, CC-BY-SA-3.0