Petycja

Proszę mnie nie śledzić!

Domagamy się zmian w polskim prawie, które ochroni nas przed inwigilacją.Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

8080 zebranych podpisów

Nasz cel 10000

Podpisz apel do Ministra Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, aby sprzeciwić się nowej ustawie, która narusza prawo do prywatności i wolność słowa.

Wiele osób w Polsce może wkrótce znaleźć się pod obserwacją służb z nieokreślonych powodów i bez uprzedniej zgody sądowej.

Domagamy się wypełniania przez Polskę międzynarodowych i regionalnych zobowiązań dotyczących praw człowieka oraz wprowadzenia w polskim prawie przepisów, które:

  • wprowadzą obowiązek uzyskania przez służby państwowe uprzedniej zgody sądu lub innego niezależnego organu na dostęp do danych telekomunikacyjnych i internetowych,
  • precyzyjnie określą warunki oraz zdefiniują katalog przestępstw, które podlegać mogą tzw. kontroli operacyjnej,
  • nałożą na służby obowiązek składania wniosku przed każdym zgromadzeniem tzw. danych internetowych,
  • będą zawierać gwarancje ochrony informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym adwokacką czy dziennikarską,
  • wprowadzą obowiązek poinformowania przez służby inwigilowanej osoby po zakończeniu operacji oraz zagwarantują możliwość dochodzenia sprawiedliwości i zadośćuczynienia w sytuacji nadużycia uprawnień przez służby.

Nie pozwólmy na bezprawną ingerencję w naszą prywatność!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Powiązane tematy

Powiązany temat

Słodko gorzkie zakończenie – 2 lata walki o sprawiedliwość dla 14 kobiet

Powiązany temat

Komisja Europejska interweniuje w sprawie ustawy skierowanej przeciwko polskim sędziom

Powiązany temat

Sędziowie i prawnicy z całej Europy solidarnie przeciwko zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce

947