Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Petycja

Proszę mnie nie śledzić!

Domagamy się zmian w polskim prawie, które ochroni nas przed inwigilacją.

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

7996 zebranych podpisów

Nasz cel 10000

Podpisz apel do Ministra Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, aby sprzeciwić się nowej ustawie, która narusza prawo do prywatności i wolność słowa.

Wiele osób w Polsce może wkrótce znaleźć się pod obserwacją służb z nieokreślonych powodów i bez uprzedniej zgody sądowej.

Domagamy się wypełniania przez Polskę międzynarodowych i regionalnych zobowiązań dotyczących praw człowieka oraz wprowadzenia w polskim prawie przepisów, które:

  • wprowadzą obowiązek uzyskania przez służby państwowe uprzedniej zgody sądu lub innego niezależnego organu na dostęp do danych telekomunikacyjnych i internetowych,
  • precyzyjnie określą warunki oraz zdefiniują katalog przestępstw, które podlegać mogą tzw. kontroli operacyjnej,
  • nałożą na służby obowiązek składania wniosku przed każdym zgromadzeniem tzw. danych internetowych,
  • będą zawierać gwarancje ochrony informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym adwokacką czy dziennikarską,
  • wprowadzą obowiązek poinformowania przez służby inwigilowanej osoby po zakończeniu operacji oraz zagwarantują możliwość dochodzenia sprawiedliwości i zadośćuczynienia w sytuacji nadużycia uprawnień przez służby.

Nie pozwólmy na bezprawną ingerencję w naszą prywatność!

Powiązane tematy

Powiązany temat

W polskim rządzie nie ma zgody co do tego, jak działać w sprawie przemocy wobec kobiet