Stań w obronie Justyny wspierającej osoby potrzebujące aborcji! – Amnesty International

Pilna Akcja!

Stań w obronie Justyny wspierającej osoby potrzebujące aborcji!

Żądamy wycofania zarzutów postawionych Justynie za wspieranie w dostępie do bezpiecznej aborcjiDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

39962 Zebranych podpisów

Nasz cel 50000

Justynie, obrończyni praw człowieka, grozi więzienie za wspieranie osób w ciąży potrzebujących w Polsce bezpiecznej aborcji. Oskarżenie Justyny o przestępstwo jest próbą ukarania jej przez władze za słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji. Zarzuty przeciwko Justynie powinny zostać natychmiast wycofane.

Polskie ustawodawstwo aborcyjne należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Aborcja w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej jest dozwolona tylko, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej lub gdy jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii. Przyjmowanie tabletek aborcyjnych w celu przeprowadzenia aborcji nie jest przestępstwem, ale każda osoba lub lekarz, który pomaga ciężarnej w przeprowadzeniu aborcji poza ograniczonymi, dopuszczonymi przez prawo przypadkami, podlega karze do trzech lat więzienia.

Justyna jest doulą (osoba wykształcona i doświadczona we wspieraniu osób w trakcie i po ciąży) i członkinią założycielką Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji bez Granic. Te dwie oddolne inicjatywy utworzone przez aktywistki z Polski i innych części Europy zapewniają poradnictwo, finansowanie podróży za granicę w celu aborcji oraz wiarygodne informacje zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi bezpiecznej aborcji przy użyciu tabletek. W 2021 r. prokuratura postawiła Justynie zarzuty karne w związku z pomocą ciężarnej kobiecie w zdobyciu tabletek aborcyjnych w celu przeprowadzenia przez nią aborcji w 2020 r., w szczytowym okresie globalnej pandemii i surowych restrykcji, jeszcze bardziej utrudniających dostęp do aborcji.

Ograniczenia prawne i inne bariery, w tym stygmatyzacja aborcji w Polsce oznaczają, że osoby w ciąży mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do leków i wysokiej jakości opieki aborcyjnej oraz ryzykują samodzielne wywołanie aborcji przy użyciu niebezpiecznych metod. Justyna i inne członkinie Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji bez Granic dostarczają potrzebnych informacji na temat bezpiecznej aborcji i ratującego życie wsparcia osobom, które potrzebują aborcji.

Dostęp do bezpiecznej aborcji jest prawem człowieka. Nikt nie powinien być karany za ochronę tego prawa.

Pokaż solidarność z Justyną!

Pokaż Justynie, że nie jest zdana tylko na siebie. Zażądaj od polskiego Prokuratora Generalnego wycofania wszystkich zarzutów przeciwko Justynie i zapewnienia jej możliwości wykonywania zgodnej z prawem międzynarodowym pracy na rzecz praw człowieka i udzielania ratującego życie i zdrowie wsparcia osobom, które potrzebują aborcji, bez prześladowań i represji. Wezwij do zaprzestania traktowania wsparcia osób w aborcjach jako przestępstwa.


Justyna Wydrzyńska, Aborcyjny Dream Team, Aborcja Bez Granic. Zdjęcie: Grzegorz Żukowski
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
153794