Stop dyskryminacji romskich uchodźców! – Amnesty International

Petycja

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

Wezwij polskie władze do zapewnienia równej pomocy dla wszystkich uchodźców z UkrainyDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

2536 Zebranych podpisów

Nasz cel 5008

Ignorowanie, wydawanie mniejszej liczby ubrań czy żywności, oskarżenia o kradzież, wreszcie odmawianie dostępu do ośrodków recepcyjnych i punktów pomocowych. To doświadczenie uchodźców i uchodźczyń romskich z Ukrainy w Polsce.

Mimo ogromnej pomocy, jaką społeczeństwo polskie i władze zaoferowali osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, nie wszyscy otrzymują tę pomoc w równym stopniu. Chociaż uciekają przed tą samą wojną, Romowie i Romki, z powodu silnych stereotypów i niechęci, stali się uchodźcami „drugiej kategorii”.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz Romów i Romek alarmują o podwójnych standardach względem społeczności romskiej z Ukrainy. O dyskryminacji w ośrodkach recepcyjnych Amnesty International usłyszała również od tych, którzy jej doświadczyli.

Stereotypy dotyczące Romów i Romek są silnie zakorzenione w świadomości społeczeństwa polskiego i europejskiego. Niejednokrotnie też powielane są przez stronę rządową. Wpływa to na gorsze traktowanie uchodźców i uchodźczyń romskich w krajach przyjmujących osoby uciekające z Ukrainy.

Władze powinny dołożyć wszelkich starań, by Romowie i Romki spotkali się w Polsce z takim samym przyjęciem i wsparciem, jak pozostali uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy. Konieczne jest nagłaśnianie problemu dyskryminacji oraz przeprowadzanie szkoleń antydyskryminacyjnych dla wszystkich osób pracujących z tymi, którzy uciekli z Ukrainy do Polski.

Społeczność romska to grupa szczególnie wrażliwa na marginalizację, stygmatyzację i wrogość. Powinna zostać objęta szczególną opieką i wsparciem, zwłaszcza w sytuacji uchodźczej. Nie można ignorować trudności, z jakimi się mierzy i zamykać oczu na to, jak jest traktowana.

Żądaj równej pomocy dla wszystkich uchodźców! Podpisz petycję!


Zdjęcie w nagłówku: Copyright Anna Mikulska
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
170590