Stop karze śmierci na Białorusi! – Amnesty International

Petycja

Stop karze śmierci na Białorusi!

Powstrzymaj egzekucje Igora Herszakowa i Siemiona Bierżanowa.Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

3165 zebranych podpisów

Nasz cel 4000

Igor Herszakow oraz Siemion Bierażnow zostali skazani na śmierć 21 lipca 2017 roku przez Sąd Regionalny w Mohylewie, we wschodniej Białorusi. W 2017 roku wydano już 3 wyroki śmierci.

Aktualizacja, czerwiec 2018:
Dobra wiadomość! 15 czerwca Sąd Najwyższy Białorusi podjął bezprecedensową decyzję o zawieszeniu wyroków śmierci  i ponownym rozpatrzeniu sprawy Igora Herszakowa oraz Siemiona Bierażnowa. To jedyny znany Amnesty przypadek w historii, żeby Sąd na Białorusi podjął taką decyzję w sprawie wyroku śmierci.

Dwóch mężczyzn zostało uznanych za winnych morderstwa 6 osób pomiędzy 2009 a 2015 rokiem z zamiarem zawłaszczenia ich własności. Historia zyskała rozgłos jako sprawa „czarnych agentów nieruchomości”.

Od 1994 roku Sąd Najwyższy podtrzymał wszystkie wydane wyroki śmierci, a prezydent Łukaszenka tylko raz ułaskawił skazanego. Egzekucja Igora Herszakowa i Siemiona Bierażnowa może się odbyć w niedalekiej przyszłości.

Na Białorusi rodzina skazanego na śmierć nie otrzymuje informacji o dacie ani godzinie egzekucji oraz nie ma prawa do ostatniego spotkania. Skazani są zabijani strzałem w tył głowy. Ich ciała nie są zwracane rodzinie, która nie zna nawet miejsca pochówku.

Białoruś jest jedynym krajem w Europie, w którym nadal wykonywana jest kara śmierci.

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci w każdym przypadku, niezależnie od metody egzekucji czy winy skazanego.

Wezwij Prezydenta Łukaszenkę do powstrzymania kary śmierci wobec skazanych oraz do wprowadzenia moratorium na egzekucje!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
14759