Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Petycja

Stop karze śmierci na Białorusi!

Powstrzymaj egzekucje Igora Herszakowa i Siemiona Bierżanowa.

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

2908 zebranych podpisów

Nasz cel 2500

Igor Herszakow oraz Siemion Bierażnow zostali skazani na śmierć 21 lipca 2017 roku przez Sąd Regionalny w Mohylewie, we wschodniej Białorusi. W 2017 roku wydano już 3 wyroki śmierci.

Dwóch mężczyzn zostało uznanych za winnych morderstwa 6 osób pomiędzy 2009 a 2015 rokiem z zamiarem zawłaszczenia ich własności. Historia zyskała rozgłos jako sprawa „czarnych agentów nieruchomości”.

Od 1994 roku Sąd Najwyższy podtrzymał wszystkie wydane wyroki śmierci, a prezydent Łukaszenka tylko raz ułaskawił skazanego. Egzekucja Igora Herszakowa i Siemiona Bierażnowa może się odbyć w niedalekiej przyszłości.

Na Białorusi rodzina skazanego na śmierć nie otrzymuje informacji o dacie ani godzinie egzekucji oraz nie ma prawa do ostatniego spotkania. Skazani są zabijani strzałem w tył głowy. Ich ciała nie są zwracane rodzinie, która nie zna nawet miejsca pochówku.

Białoruś jest jedynym krajem w Europie, w którym nadal wykonywana jest kara śmierci.

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci w każdym przypadku, niezależnie od metody egzekucji czy winy skazanego.

Wezwij Prezydenta Łukaszenkę do powstrzymania kary śmierci wobec skazanych oraz do wprowadzenia moratorium na egzekucje!