Terespol: granica praw człowieka? – Amnesty International

Petycja

Terespol: granica praw człowieka?

Domagaj się przestrzegania praw uchodźców na polskiej granicyDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

2090 zebranych podpisów

Nasz cel 5000

Każdego dnia wiele osób, nawet do kilkuset dziennie, występuje o status uchodźcy na polsko-białoruskim przejściu granicznym, od dłuższego czasu bezskutecznie. Raporty organizacji pozarządowych z granicy pokazują alarmującą sytuację, w jakiej znalazły się osoby poszukujące ochrony w Polsce.

Pomimo deklarowania chęci uzyskania statusu uchodźcy, osoby te nie są dopuszczane do złożenia wniosków. Zdarzało się, że rodziny próbowały przekroczyć granicę 19 lub nawet 22 razy, pomimo wielokrotnego przekazywania tych samych informacji na temat powodów opuszczenia kraju pochodzenia. Niejasne procedury sprawiają, że kiedy ostatecznie umożliwiono im złożenie wniosków, nie potrafiły wskazać, co sprawiło, że tego dnia pozwolono im przekroczyć granicę.

W ten sposób odbiera się prawo do występowania o ochronę międzynarodową osobom, które poszukują jej ze względu na sytuację w kraju pochodzenia, represje ze strony władz, prześladowania oraz doświadczenia tortur.

Niedopuszczanie do złożenia wniosku o ochronę jest niezgodne z prawem i może skutkować powrotem do kraju, w którym osoba będzie narażona na kolejne prześladowania.

Wzywamy polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do zapewnienia dostępu do sprawiedliwych procedur azylowych osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową na granicach Polski.

Wzywamy także do:

– stosowania norm prawa międzynarodowego oraz krajowego, w tym Dyrektywy Proceduralnej UE oraz Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;
– przeglądu i ujednolicenia procedur stosowanych na polskich przejściach granicznych;
– zapewnienia przejrzystości tych procedur;
– powstrzymania się od wygłaszania politycznych stanowisk opartych na uprzedzeniach, budujących atmosferę strachu i nietolerancji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
12272