Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Pilna Akcja!

Uczennicy i jej rodzinie grozi deportacja do Afganistanu

Wezwij władze Norwegii do jej wstrzymania

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

619 zebranych podpisów

Nasz cel 2000

Taibeh Abbasi, 18-letnia uczennica, w każdej chwili może zostać odesłana do Afganistanu, w którym nie spędziła nawet jednego dnia.  Odnotowano tam znaczny wzrost w liczbie ofiar wśród cywilów, ale Norwegia uznała, że Kabul jest bezpieczny. Jeśli Taibeh Abbasi zostanie deportowana do Afganistanu, grożą jej poważne naruszenia praw człowieka.  

Taibeh Abbasi, jej matka oraz dwóch braci w każdej chwili mogą zostać deportowani z Norwegii do Afganistanu. Wiąże się to z decyzją Sądu Najwyższego z 30 listopada 2017, który odrzucił apelację rodziny w sprawie unieważnienia ich statusu uchodźców. Choć ich prawnik złożył kolejne odwołanie od decyzji, to jeśli zostanie ono odrzucone, co może się stać w każdym momencie, Taibeh Abbasi i jej rodzina zostaną natychmiast deportowani do Afganistanu.  

– W Kabulu nie ma przyszłości dla mnie i moich braci. Będziemy narażeni na dyskryminację, będziemy odczuwać co to znaczy być zagrożoną osobą z mniejszości. Jako dziewczyna jestem szczególnie zagrożona. Moje marzenia o edukacji i karierze zostały zniszczone – powiedziała Taibeh. 

Taibeh Abbasi urodziła się w Iranie, jej rodzice pochodzą z Afganistanu, z którego rodzina uciekła w 1998 roku, podczas reżimu Talibów. Z powodu dyskryminacji, jakiej doświadczyli w Iranie, latem 2012 roku rodzina uciekła do Norwegii. Od tego momentu mieszkają w Trondheim, gdzie Taibeh i jej bracia chodzą do szkoły i czują się częścią społeczności.  

Rodzina otrzymała ochronę międzynarodową we wrześniu 2012 roku. Jednak w 2014 roku cofnięto im status, twierdząc, że dowody na ryzyko prześladowań w Afganistanie były niewystarczające, a Kabul może być uznany za bezpiecznie miejsce ich powrotu. Rodzina złożyła apelację, ale 14 października 2017 roku została odrzucona.  

Władze migracyjne Norwegii uznają Kabul za bezpieczne miejsce. Jednak biorąc pod uwagę liczbę ofiar wśród cywilów, Kabul jest aktualnie najbardziej niebezpieczną prowincją w Afganistanie. Sytuacja w kraju pogarsza się, podczas gdy grupy zbrojne walczą między sobą o kontrolę nad terytoriami, żaden region nie może być uznany za bezpieczny. Jeśli Taibeh i jej rodzina zostaną deportowani, mogą znaleźć się w poważnym niebezpieczeństwie.  

Wielu Afgańczyków w Norwegii jest zagrożonych odesłaniem ich do Afganistanu pomimo tego, że takie działania są niezgodne z prawem międzynarodowym. Zasada non-refoulement oznacza, że europejskie państwa nie mogą odsyłać nikogo do miejsc, w których grozi im poważne ryzyko naruszenia ich praw. Odsyłanie ludzi do Afganistanu, gdzie spotka ich krzywda i prześladowania w związku z narastającą przemocą jest naruszeniem międzynarodowych zobowiązań.

Zdjęcie: Taibeh Abbasi, 18l., ze swoim młodszym bratem, Ehsanem, 15l. Październik 2017. Copyrights: Amnesty International.