Uwolnijmy Aleksieja Nawalnego! – Amnesty International

Pilna Akcja!

Uwolnijmy Aleksieja Nawalnego!

Aleksiej Nawalny jest opozycjonistą, działaczem antykorupcyjnym. Żądaj jego uwolnienia!Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

23183 Zebranych podpisów

Nasz cel 35000

Aleksiej Nawalny jest wybitnym rosyjskim opozycjonistą i działaczem antykorupcyjnym, który został bezprawnie pozbawiony wolności. Musi zostać natychmiast i bezwarunkowo uwolniony.

Aktualizacja, styczeń 2022: Aleksiej Nawalny nadal pozostaje pozbawiony wolności, ale jego stan zdrowia się ustabilizował. W październiku 2021 r. służby więzienne zakwalifikowały go jako ekstremistę i terrorystę. W mediach pojawiły się również liczne informacje, że opozycjonista jest ofiarą przemocy psychicznej w kolonii karnej. Zmusza się go do oglądania materiałów propagandowych przez 8 godz. dziennie, a inni osadzeni mają zakaz rozmawiania z nim. Wydano im również polecenie, by go demonstracyjnie śledzić. 15 grudnia 2021 r. Nawalny został uhonorowany Nagrodą im. Sacharowa za Wolność Myśli. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na rzecz obrońców praw człowieka, które co roku przyznaje Parlament Europejski. Nagrodę odebrała w jego imieniu córka.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. Aleksiej Nawalny poważnie zachorował podczas lotu do Moskwy. Eksperci z kilku krajów stwierdzili później, że został on otruty zakazanym bojowym środkiem trującym działającym na układ nerwowy – nowiczokiem. W dniu 22 sierpnia, nieprzytomny i w stanie krytycznym, został ewakuowany na leczenie do Niemiec. 17 stycznia 2021 roku Nawalny powrócił do Rosji i natychmiast trafił do aresztu. Został oskarżony przez władze o niezgłaszanie się do kuratora sądowego podczas leczenia w Niemczech. Sąd w Moskwie orzekł karę pozbawienia wolności na 2 lata i 8 miesięcy (zmniejszoną następnie o dwa miesiące) za “naruszenie warunków wyroku w zawieszeniu”.

Aleksiej Nawalny cierpiał w więzieniu z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Lekarze więzienni stwierdzili u niego podwójną przepuklinę kręgosłupa. Jego stan może być dodatkowo pogorszony przez skutki otrucia. Mimo wielokrotnych próśb władze rosyjskie nadal odmawiają Aleksiejowi Nawalnemu dostępu do wybranych przez niego lekarzy.

Oprócz problemów zdrowotnych Aleksiej Nawalny poinformował również, że jest budzony przez strażników więziennych co godzinę, przez całą noc, noc po nocy.

Rosja ma wiążące zobowiązania do poszanowania i ochrony praw do życia i zdrowia więźniów oraz do ochrony ich przed torturami i innym złym traktowaniem.

Podpisz petycję i wezwij prezydenta Władimira Putina do zapewnienia natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego.

Zażądaj, aby zaprzestał zastraszania i prześladowania Aleksieja Nawalnego i wszystkich innych krytyków rządu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
101150