Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Pilna Akcja!

Uwolnijmy ludzi z piekła!

Wezwij władze UE i Libii do ochrony uchodźców i migrantów

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

1770 zebranych podpisów

Nasz cel 2000

Tortury, detencja, wykorzystywanie i gwałty są częścią codziennego horroru wielu uchodźców oraz migrantów w Libii. Jednak Europa, zamiast zakończyć te naruszenia, pomaga Libii zatrzymywać ludzi w piekle.

Poprzez szkolenia oraz zapewnianie libijskiej straży statków do transportowania migrantów z powrotem do Libii, europejscy przywódcy przyczyniają się do ogromnego cierpienia ludzi, napędzając tym samym poważne naruszenia praw człowieka.

Ponad 5 000 migrantów, uchodźców i osób poszukujących ochrony znajduje się w centrach detencji. Nie wiedzą kiedy, a często także czy w ogóle, będą uwolnieni. Warunki w jakich przebywają są całkowicie nieludzkie, mają niewielki dostęp do jedzenia, wody, opieki medycznej. Uchodźcy i migranci doświadczają brutalnego traktowania, tortur, gwałtów, są także sprzedawani, zmuszani do niewolniczej pracy.

Dlaczego to teraz pilne? 5 000 migrantów i uchodźców utknęło w Libii, są zależni wyłącznie od policji i grup zbrojnych. Doświadczają przerażających naruszeń praw człowieka.

Wezwij europejskie i libijskie władze do zapewnienia ochrony migrantom i uchodźcom w Libii.