Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Petycja

#Uwolnijprawde o tajnych więzieniach CIA

Żądamy rozliczenia tajnych więzień CIA w Polsce!

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

7050 zebranych podpisów

Nasz cel 10000

Według wiarygodnych i niezależnych źródeł, w latach 2002-2005 na terenie Polski znajdowały się tajne więzienia, w których przetrzymywano więźniów CIA i gdzie mogło dochodzić do tortur. Śledztwo w tej sprawie trwa już wiele lat. Polska – jako kraj zasłużony w walce o wolność i prawa człowieka – odegra ważną rolę w Europie, jeśli doprowadzi śledztwo do końca, pociągnie winnych do odpowiedzialności i ujawni prawdę.
Jeśli popierasz poniższe postulaty:
# Polska powinna pierwsza ujawnić prawdę o programie tajnych więzień CIA
# Nie zgadzam się na stosowanie tortur w Polsce
# Bezpieczeństwo kraju musi opierać się na poszanowaniu praw człowieka
# Tajemnica państwowa nie może chronić winnych od odpowiedzialności
# Nikt nie jest bezpieczny w kraju, w którym politycy stoją ponad prawem
Podpisz petycję do polskiego rządu, aby śledztwo zostało doprowadzone do końca, jego wyniki zostały upublicznione, a winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności.