Pilna Akcja!

Węgry: Zatrzymaj ataki na organizacje pozarządowe

Projekt ustawy grozi rozwiązywaniem NGOsów, które otrzymują finansowanie z zagranicy

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
* pola obowiązkowe
Proszę poprawić błędy formularza.

1299 zebranych podpisów

Nasz cel 2000

Podczas sesji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego 12-15 czerwca 2017 r. ma dojść do głosowania nad projektem ustawy, która uderza w węgierskie organizacje pozarządowe otrzymujące finansowanie z zagranicy, wobec reprezentowania przez nie „zagranicznych interesów”. Ustawa, jeśli zostanie przyjęta, będzie kolejnym krokiem w rozprawianiu się ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech.

Projekt ustawy o przejrzystości organizacji finansowanych z zagranicy, zmusza węgierskie organizacje pozarządowe, które otrzymują w ciągu roku 7 200 000 HUF (około € 24 000) z zagranicy do zarejestrowania się jako „organizacja społeczna otrzymująca zagraniczne finansowanie” i do umieszczenia tej informacji we wszystkich publikacjach. Uwzględnia to finansowanie ze wszystkich źródeł międzynarodowych, które nie są zarządzane przez centralną węgierską instytucję budżetową. Organizacjom, które nie spełnią nowych wymogów grożą sankcje, łącznie z rozwiązaniem organizacji.

Zmuszając organizacje pozarządowe do oznaczania się jako „finansowane z zagranicy” węgierski rząd próbuje dyskredytować ich pracę, zastraszyć je i nastawić przeciwko nim społeczeństwo. Uzasadnienie do ustawy sugeruje, że organizacje finansowane z zagranicy mogą służyć „zagranicznym interesom”, a ich finansowanie może przyczynić się do „zagrożenia dla suwerenności i bezpieczeństwa narodowego Węgier”. Przyjęcie ustawy osłabi zdolność organizacji do promowania i obrony praw człowieka poprzez znaczne zwiększenie obciążeń administracyjnych i doprowadzi do stygmatyzacji określonych organizacji pozarządowych: rząd zaatakował przede wszystkim obrońców praw człowieka, organizacje strażnicze i aktywistów środowiskowych.

Państwa mają obowiązek zapewnić ramy prawne dla ustanawiania stowarzyszeń, muszą powstrzymywać się od utrudniania korzystania z tej wolności. Prawo do pozyskiwania, otrzymywania i wykorzystywania środków, w tym ze źródeł międzynarodowych, jest istotnym elementem realizacji wolności stowarzyszania się i jest zapisane w Deklaracji ONZ w sprawie obrońców praw człowieka. Parlament Europejski 17 maja 2017 r. nakazał wycofanie projektu przez rząd Węgier podkreślając, że Unia Europejska, której Węgry stały się częścią w 2004 roku, opiera się na wspólnych wartościach, w tym szacunku dla godności, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i respektowania praw człowieka.

Wezwij do wycofania projektu ustawy o organizacjach pozarządowych i zaprzestania stygmatyzacji i zastraszania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka!

Zdjęcie: © Gergo Toth