Pilna Akcja!

Sprawiedliwość dla Seńcowa i Kolczenki!

Pomóż niesłusznie skazanym ukraińskim aktywistom.Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

6217 zebranych podpisów

Nasz cel 9000

25 sierpnia 2015 roku ukraiński reżyser filmowy Oleg Seńcow został skazany na 20 lat a ekolog, antyfaszysta i aktywista Aleksander Kolczenko na 10 lat więzienia przez sąd wojskowy w Rostowie nad Donem w Rosji.

Aktualizacja październik 2018:

6 października Oleg Seńcow zakończył strajk głodowy. W oświadczeniu podkreślił, że zrobił to, gdyż władze więzienia zamierzały zastosować przymusowe karmienie, na co on się nie zgadzał. Reżyser prowadził głodówkę przez 145 dni.

Oleg Seńcow wydał 16 maja oświadczenie, w którym napisał: „obywatel ukraiński, bezprawnie skazany przez sąd rosyjski i odbywający karę w kolonii karnej w Labytnangi, ogłasza strajk głodowy od dnia 14 maja 2018 r.”. Mówił on, że zakończy swój strajk tylko pod warunkiem zwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych, którzy są obecnie przetrzymywani na terenie Federacji Rosyjskiej. 31 maja Aleksander Kolczenko rozpoczął strajk głodowy, domagając się uwolnienia Olega Seńcowa. Zakończył go w czerwcu.

Oleg Seńcow został skazany za rzekome utworzenie grupy terrorystycznej i organizację aktów terrorystycznych w kwietniu 2014 roku wkrótce po okupacji i aneksji Krymu przez Rosję. Aleksander Kolczenko został skazany za rzekomy udział w aktach terrorystycznych. Zostali oskarżeni o serie podpaleń, które zniszczyły prywatną własność, bez ofiar, oraz o próbę wysadzenia pomnika Lenina i Wiecznego Płomienia w Symferopolu. 19 sierpnia na koniec rozprawy obaj mężczyźni nie przyznali się do winy i stwierdzili, że zarzuty motywowane są politycznie. Oleg Seńcow chwalił odwagę świadka Gennadija Afanasjewa, który wycofał swoje zeznanie obciążające Seńcowa i Kolczenkę, które zostało wymuszone torturami.

Informacje o torturowaniu i znęcaniu się nad Olegiem Seńcowem i Gennadijem Afanasjewem były ignorowane przez sąd, co stanowi naruszenie artykuły 3 i 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Seńcow i Kolczenko przez 4 dni po przewiezieniu z Krymu do Moskwy nie mieli dostępy do swoich prawników. Obaj są obywatelami Ukrainy i wbrew międzynarodowemu prawu humanitarnemu zostali przewiezieni na terytorium Rosji i sądzeni przez sąd wojskowy według rosyjskiego prawa. Odmówiono im kontaktu z ukraińskim konsulem. Prawnicy twierdzą, że część dowodów została uzyskana podstępem, naruszając rosyjskie prawo.

  • Wezwij władze do podjęcia niezwłocznie kroków w celu unieważnienia wyroku Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki dotyczącego nieproporcjonalnych zarzutów aktów terrorystycznych i przedstawienia im właściwych zarzutów lub uwolnienia ich.
  • Domagaj się przeprowadzenia niezwłocznego, efektywnego i bezstronnego śledztwa w sprawie zarzutów tortur i złego traktowania.

Informacje dodatkowe

Oleg Seńcow oraz Aleksandr Kolczenko są obywatelami Ukrainy zatrzymanymi przez FSB na terenie okupowanego Krymu. Oleg Seńcow został zatrzymany nocą z 10 na 11 maja 2014 w swoim domu. Twierdzi, że po aresztowaniu funkcjonariusze FSB poddawali go torturom polegającym na obwiązywaniu mu głowy torbą foliową i podduszaniu aż do utraty przytomności. Grozili mu również gwałtem i śmiercią, zmuszając do przyznania się do zorganizowania wybuchów, ataków terrorystycznych oraz nielegalnego posiadania broni.

Aleksandr Kolczenko został zatrzymany 16 maja 2014 w centrum Symferpolu. Obydwaj zatrzymani zostali 23 maja przewiezieni do Moskwy wraz z innymi Ukraińcami uwięzionymi na Krymie. Oleg Seńcow oraz Aleksandr Kolczenko zostali pozbawieni kontaktu z adwokatami rosyjskimi aż do 27 i 28 maja, odpowiednio 4 oraz 5 dni po przewiezieniu do Moskwy, co stanowi naruszenie międzynarodowych standardów uczciwego procesu oraz przepisów rosyjskich. Obydwaj zatrzymani brali udział w pokojowych demonstracjach przeciw interwencji rosyjskiej na Krymie, a Oleg Seńcow uczestniczył również w demonstracjach w Kijowie znanych jako Euromajdan. Był tam członkiem grupy zmotoryzowanej, tzw. Automajdanu.

Mężczyźni zaprzeczają, jakoby byli członkami prawicowej ukraińskiej grupy Prawy Sektor, o co również ich oskarżano. Również Prawy Sektor wydał oświadczenie potwierdzające, że mężczyźni ci nie są i nie byli wcześniej członkami tego ugrupowania. Decyzją z listopada 2014 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uznał cztery organizacje ukraińskie, w tym Prawy Sektor, za ekstremistyczne a członkostwo w nich za nielegalne na terytorium Federacji Rosyjskiej. W uzasadnieniu tej decyzji Sąd Najwyższy powoływał się wprost na opisane powyżej oskarżenia.

W tej samej sprawie opublikowana była Pilna Akcja z 9.06.2014.

Oleg Seńcow był również bohaterem Maratonu Pisania Listów AI w 2014 roku.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: Projekt zmiany ustawy dot. zapewnienia ochrony przed przemocą zmierza w dobrym kierunku, ale jest niewystarczający.

69