Tęcza nie obraża – żądaj sprawiedliwości dla aktywistek! – Amnesty International

Petycja

Tęcza nie obraża – żądaj sprawiedliwości dla aktywistek!

Wzywamy do wycofania zarzutów postawionych za pokojowy aktywizm!Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

30282 zebranych podpisów

Nasz cel 40000

Wzywamy do wycofania zarzutów postawionych za pokojowy aktywizm!

Elżbieta, Anna i Joanna są aktywistkami i obrończyniami praw człowieka w Polsce. Od wielu lat przeciwstawiają się nienawiści i dyskryminacji.

Polskie władze podjęły jednak przeciwko nim szokujące działania. 6 maja 2019 rano do mieszkania Elżbiety wkroczyła Policja. Funkcjonariusze znaleźli w jej mieszkaniu kopie plakatów przedstawiających Matkę Boską z aureolą w kolorach tęczy (będącej też symbolem ruchu osób LGBTI). Aktywistki rozwieszały wcześniej takie plakaty w Płocku. Elżbieta została zatrzymana, a następnie przez kilka godzin była przesłuchiwana jako podejrzana o popełnienie przestępstwa „obrazy uczuć religijnych”.

Po ponad rocznym dochodzeniu, w lipcu 2020 r., Elżbieta wraz z dwoma innymi aktywistkami, Anną i Joanną, zostały oficjalnie oskarżone o „obrazę uczuć religijnych”. Proces sądowy rozpocznie się 13 stycznia.

W opinii Amnesty International posiadanie, wytwarzanie i rozpowszechnianie tego rodzaju plakatów nie stanowi przestępstwa i podlega ochronie w ramach wolności wypowiedzi. Każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy i wszyscy korzystamy z wolności wypowiedzi. Nawet jeśli niektórzy ludzie mogą czuć się urażeni naszymi poglądami.

Elżbiecie, Annie i Joannie grozi do dwóch lat więzienia, jeśli zostaną uznane za winne. Sprawa przeciwko nim nie jest wyjątkiem, lecz przykładem szykanowania w Polsce aktywistek i obrońców praw człowieka, którzy muszą się mierzyć z podobną reakcją ze strony władz w związku ze swoimi pokojowymi działaniami.

Pomimo szykan Elżbieta, Anna i Joanna nie rezygnują z wyrażania swoich przekonań. My z kolei nie rezygnujmy ze wspierania aktywistek.

Dołącz do nas, wzywając Prokuratora Generalnego do natychmiastowego wycofania zarzutów „obrazy uczuć religijnych” przeciwko trzem aktywistkom oraz umożliwienia im dalszego prowadzenia swoich pokojowych działań bez represji i prześladowań ze strony władz.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
25468