Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy! – Amnesty International

Wyślij e-mail!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Wyślij wiadomość do ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa!Wyślij e-mail!

Zobacz treść wiadomości

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

39145 Wysłanych wiadomości

Nasz cel 50000

Rosyjska inwazja na Ukrainę nie ustępuje. Stanowi ona atak na prawa człowieka i życie milionów osób. Wojska rosyjskie za cel biorą nie tylko obiekty militarne, ale również cywilne, rażąco łamiąc przy tym wszelkie zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.

Rosyjska inwazja na Ukrainę charakteryzuje się nieprecyzyjnymi atakami na obszary cywilne oraz uderzeniami w obiekty chronione, takie jak szpitale. Po analizie dostępnych materiałów fotograficznych i wideo, Laboratorium Amnesty International udokumentowało szereg incydentów, które mogą stanowić zbrodnie wojenne. Podczas pierwszej doby udokumentowano trzy ataki, w których, , zginęło co najmniej sześć osób cywilnych, a co najmniej 12 zostało rannych. Nieprecyzyjne ataki naruszają międzynarodowe prawo humanitarne (prawo wojenne) i mogą stanowić zbrodnie wojenne.

Rano 25 lutego 2022 roku zaatakowano przedszkole w północno-wschodniej Ukrainie. Użyto do tego powszechnie zakazanej amunicji kasetowej w czasie, gdy w środku znajdowała się ludność cywilna szukająca w budynku schronienia. Zabito trzy osoby, w tym dziecko.

Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym obiekty edukacyjne są objęte podwyższoną ochroną, o ile nie są wykorzystywane do celów wojskowych. Strony konfliktu są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności w celu uniknięcia zniszczenia lub uszkodzenia tych obiektów, a sądząc po rosnącej liczbie ataków, siły rosyjskie nie wydają się spełniać tego wymogu.

Rosja rażąco naruszyła postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych, przeprowadzając atak na Ukrainę bez żadnego uzasadnienia. Nadużywa również swojej pozycji stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby uchronić się przed odpowiedzialnością. Rosja musi natychmiast zaprzestać wszelkich aktów agresji przeciwko Ukrainie i chronić ludność cywilną. Musi przestrzegać prawa międzynarodowego.

Zaapeluj do ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa! Rząd rosyjski musi zaprzestać ataków na ludność cywilną i obiekty cywilne w Ukrainie oraz przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa praw człowieka i prawa humanitarnego.

Podpisz petycję i wyślij email!


Zdjęcie w nagłówku: Skutki nalotu bombowego na Czuhujew w Ukrainie, 24 lutego 2022. Photo by Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
143073