Pilna Akcja!

Zatrzymaj deportację syryjskiego uchodźcy

21-letni Noori stał się ofiarą umowy UE-Turcja, grozi mu odesłanie z Grecji do Turcji

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
* pola obowiązkowe
Proszę poprawić błędy formularza.

1699 zebranych podpisów

Nasz cel 2000

Noori (imię zmienione) to 21-letni syryjski uchodźca, któremu grozi przymusowe odesłanie z Grecji do Turcji. Jego wniosek o azyl został odrzucony na podstawie argumentu, że Turcja jest „bezpiecznym państwem trzecim”.

W ciągu najbliższych dni grecki sąd podejmie decyzję w sprawie złożonej apelacji. Obecnie Noori przebywa w areszcie policyjnym na greckiej wyspie Lesbos.

Noori spędził więcej niż 5 miesięcy w detencji oczekując na decyzję czy zostanie przymusowo zawrócony do Turcji na podstawie porozumienia UE-Turcja. Decyzja w jego sprawie może zostać podjęta w każdym momencie i do tego czasu pozostaje bezprawnie pozbawiony wolności na wyspie Lesbos.

14 września Rada Stanu (Council of State), najwyższy sąd administracyjny w Grecji, wydała tymczasowe zarządzenie wstrzymujące deportację Nooriego do czasu, aż zostanie podjęta decyzja, czy należy zawiesić decyzję zezwalającą na przymusowe odesłanie Nooriego do Turcji.

Noori 5 miesięcy temu został osadzony w policyjnym areszcie w oczekiwaniu na decyzję w jego sprawie, tym samym przekroczono maksymalny czas, przez który osoba poszukująca ochrony może być umieszczona w detencji, zgodnie z greckim prawem (90 dni). Obecnie jest przetrzymywany na policyjnym posterunku w Mytilene na Lesbos. Dzieli bardzo małą celę z 6 osobami, śpiąc na materacu na podłodze. W wyniku złych warunków Noori cierpi na świerzb. Jego prawnicy zakwestionowali legalność detencji przed lokalnymi sądami, powołując się na fakt, że jego pozbawienie wolności przekroczyło już dopuszczalną długość oraz, że Rada Stanu wstrzymała jego deportację. Przedłożył także opinię pracownika socjalnego, który odnotował, że Noori cierpi na zespół stresu pourazowego w wyniku doświadczenia bombardowania w Syrii, jego zdrowie psychiczne pogarsza się w wyniku detencji oraz niepewności swojej sytuacji.

Jeżeli Noori zostanie deportowany będzie pierwszą osobą ubiegającą się o azyl przymusowo odesłaną do Turcji od czasu, gdy w marcu weszła w życie umowa Unii Europejskiej z Turcją.

Noori złożył wniosek o azyl w greckiej służbie azylowej 4 sierpnia, tuż po swoim przybyciu z Turcji na grecką wyspę Lesbos. Umowa UE-Turcja, podpisana 18 marca, utorowała drogę Grecji, która dzięki niej może odsyłać osoby ubiegające się o azyl oraz uchodźców do Turcji. Wniosek Nooriego został odrzucony zarówno w sądzie pierwszej instancji jak i po odwołaniu, na podstawie argumentu, że Turcja jest dla niego „bezpiecznym państwem trzecim”.

Turcja nie jest obecnie bezpiecznym państwem, do którego można odsyłać osoby ubiegające się o azyl i uchodźców. Nie gwarantuje pełnego statusu uchodźcy syryjskim uchodźcom. Większość osób nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się i nie otrzymuje wsparcia ze strony państwa.

W rezultacie wielu uchodźców i osób ubiegających się o azyl żyje w ubóstwie i tragicznych warunkach. Istnieją poważne obawy odnośnie sposobu traktowania osób odesłanych do Turcji, w szczególności dlatego, że niezależni obserwatorzy nie mają dostępu do zamkniętych ośrodków, do których są one odsyłane.

Wzywamy władze Grecji do zatrzymania deportacji uchodźców do Turcji!

Powiązane tematy