Pilna Akcja!

Zatrzymaj deportację syryjskiego uchodźcy

21-letni Noori stał się ofiarą umowy UE-Turcja, grozi mu odesłanie z Grecji do Turcji

Działaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
* pola obowiązkowe
Proszę poprawić błędy formularza.

1629 zebranych podpisów

Nasz cel 2000

Noori (imię zmienione) to 21-letni syryjski uchodźca, któremu grozi przymusowe odesłanie z Grecji do Turcji. Jego wniosek o azyl został odrzucony na podstawie argumentu, że Turcja jest „bezpiecznym państwem trzecim”.

W ciągu najbliższych dni grecki sąd podejmie decyzję w sprawie złożonej apelacji. Obecnie Noori przebywa w areszcie policyjnym na greckiej wyspie Lesbos.

14 września Rada Stanu (Council of State), najwyższy sąd administracyjny w Grecji, wydała tymczasowe zarządzenie wstrzymujące deportację Nooriego do czasu, aż zostanie podjęta decyzja, czy należy zawiesić decyzję zezwalającą na przymusowe odesłanie Nooriego do Turcji. Decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych dni.

Jeżeli Noori zostanie deportowany będzie pierwszą osobą ubiegającą się o azyl przymusowo odesłaną do Turcji od czasu, gdy w marcu weszła w życie umowa Unii Europejskiej z Turcją.

Noori złożył wniosek o azyl w greckiej służbie azylowej 4 sierpnia, tuż po swoim przybyciu z Turcji na grecką wyspę Lesbos. Umowa UE-Turcja,  podpisana 18 marca, utorowała drogę Grecji, która dzięki niej może odsyłać osoby ubiegające się o azyl oraz uchodźców do Turcji. Wniosek Nooriego został odrzucony zarówno w sądzie pierwszej instancji jak i po odwołaniu, na podstawie argumentu, że Turcja jest dla niego „bezpiecznym państwem trzecim”.

Turcja nie jest obecnie bezpiecznym państwem, do którego można odsyłać osoby ubiegające się o azyl i uchodźców. Nie gwarantuje pełnego statusu uchodźcy syryjskim uchodźcom. Większość osób nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się i nie otrzymuje wsparcia ze strony państwa.

W rezultacie wielu uchodźców i osób ubiegających się o azyl żyje w ubóstwie i tragicznych warunkach. Istnieją poważne obawy odnośnie sposobu traktowania osób odesłanych do Turcji, w szczególności dlatego, że niezależni obserwatorzy nie mają dostępu do zamkniętych ośrodków, do których są one odsyłane.

Powiązane tematy

Powiązany temat

UE: Orwellowska legislacja antyterrorystyczna pozbawia praw pod przykrywką ich ochrony