Wszystko co chcesz
wiedzieć o prawach człowieka

Przeglądaj nasze aktualności, artykuły, wpisy na blogach i raporty.

Moje filtry

  • aktualnosc
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
  • europa-i-azja-centralna
  • polska

206 wyników

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

21 marca 2007

Oświadczenie EU Civil Society Contact Group z Okazji Pięćdziesiątej Rocznicy UE

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna, Turcja

8 lutego 2007

Turcja: Konieczne jest dochodzenie w sprawie maltretowania przez personel wojskowy odmawiającego służby w armii

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

5 lutego 2007

Operacje nielegalnego przetrzymywania i przekazywania więźniów w Unii Europejskiej – prawda, nie fikcja

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

23 stycznia 2007

Tajne ośrodki przetrzymywania więźniów w Europie: Amnesty International popiera wezwanie Komisji PE o dochodzenie Rady

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

29 marca 2006

Grecja: Osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na przekonania – represje nie są rozwiązaniem

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

23 lutego 2006

Włochy: Niewidzialne dzieci

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

11 sierpnia 2005

Wielka Brytania: Odpowiedź na oświadczenie premiera Wielkiej Brytanii z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotyczące „szerokich ram dla działań skierowanych przeciwko zagrożeniu terroryzmem w Wielkiej Brytanii”

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

4 kwietnia 2005

Włochy: początek procesu funkcjonariuszy biorących udział w operacji policyjnej w trakcie szczytu grupy G8 w Genui

Artykuł

Aktualność, Dobra Wiadomość

Rosja

24 lutego 2005

Federacja Rosyjska: Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sześciu sprawach z Republiki Czeczenii

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

13 grudnia 2004

Chorwacja: Trzeba położyć kres bezkarności ludzi odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w czasie wojny

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

27 września 2004

Więcej sprawiedliwości i wolności, aby zrównoważyć bezpieczeństwo – rekomendacje Amnesty International dla UE dotyczące przyszłości AFSJ

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna, Rosja

8 września 2004

Wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych w sprawie tragedii w Biesłanie

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna, Rosja

20 listopada 2003

Federacja Rosyjska: W rocznicę przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ONZ Amnesty International wzywa władze Federacji Rosyjskiej do przestrzegania praw dzieci niepełnosprawnych psychicznie

Artykuł

Aktualność

Afryka, Ameryka Płn. i Płd., Azja-Pacyfik, Bliski Wschód i Afryka Płn., Europa i Azja Centralna

28 maja 2003

Raport Roczny Amnesty International 2003: Cierpienie w błysku fleszy