Wszystko co chcesz
wiedzieć o prawach człowieka

Przeglądaj nasze aktualności, artykuły, wpisy na blogach i raporty.

Moje filtry

  • aktualnosc
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
  • europa-i-azja-centralna
  • polska

214 wyników

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

24 października 2007

Rada Europy: Istotny krok w kierunku zwiększonej ochrony ofiar handlu ludźmi

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna, Polska

17 października 2007

UE: List otwarty Amnesty International w sprawie Karty Praw Podstawowych

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

15 października 2007

UE: Współpraca z Libią nie może rozwijać się bez uwzględnienia praw człowieka

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

11 lipca 2007

Europejski Trybunał Praw Człowieka: Zakaz stosowania tortur jest absolutny i uniwersalny

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

20 czerwca 2007

Szczyt UE: Konieczne podjęcie działania w sprawie nielegalnych praktyk CIA

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

3 maja 2007

AI wzywa Polskę do jak najszybszego ratyfikowania i implementacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Artykuł

Aktualność

Ameryka Płn. i Płd., Europa i Azja Centralna

30 kwietnia 2007

Przed szczytem UE-USA

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

27 marca 2007

Rekomendacje Amnesty International w przeddzień spotkania ?Trójka UE ? Azja Centralna?: Wyślijcie właściwy sygnał!

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

21 marca 2007

Oświadczenie EU Civil Society Contact Group z Okazji Pięćdziesiątej Rocznicy UE

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna, Turcja

8 lutego 2007

Turcja: Konieczne jest dochodzenie w sprawie maltretowania przez personel wojskowy odmawiającego służby w armii

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

5 lutego 2007

Operacje nielegalnego przetrzymywania i przekazywania więźniów w Unii Europejskiej – prawda, nie fikcja

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

23 stycznia 2007

Tajne ośrodki przetrzymywania więźniów w Europie: Amnesty International popiera wezwanie Komisji PE o dochodzenie Rady

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

29 marca 2006

Grecja: Osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na przekonania – represje nie są rozwiązaniem

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

23 lutego 2006

Włochy: Niewidzialne dzieci

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

11 sierpnia 2005

Wielka Brytania: Odpowiedź na oświadczenie premiera Wielkiej Brytanii z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotyczące „szerokich ram dla działań skierowanych przeciwko zagrożeniu terroryzmem w Wielkiej Brytanii”

Artykuł

Aktualność

Europa i Azja Centralna

4 kwietnia 2005

Włochy: początek procesu funkcjonariuszy biorących udział w operacji policyjnej w trakcie szczytu grupy G8 w Genui