Wszystko co chcesz
wiedzieć o prawach człowieka

Przeglądaj nasze aktualności, artykuły, wpisy na blogach i raporty.

4855 wyników

Artykuł

Europa i Azja Centralna

16 listopada 2002

Czechy: Błędy popełnione w przeszłości nie mogą się powtórzyć – poszanowanie swobody wyrazu

Artykuł

Afryka

16 listopada 2002

Zimbabwe: Rząd nasila prześladowania obrońców praw człowieka

Artykuł

Aktualność

Ameryka Płn. i Płd.

15 listopada 2002

Haiti: Dziennikarze płacą wysoką cenę za wolność słowa

Artykuł

Aktualność

13 listopada 2002

Egipt: brak ochrony – trwają systematyczne tortury

Artykuł

Aktualność

10 listopada 2002

Ekwador: Brak działań policji przeciwko motywowanej homofobią przemocy. Sprawa Nardy Torres Arboleda i Adriana Cháveza.

Artykuł

Aktualność

8 listopada 2002

Japonia: poważne obawy związane z ustawą o prawach człowieka

Artykuł

Aktualność

8 listopada 2002

Jemen/USA: rząd nie może usankcjonować egzekucji pozasądowych

Artykuł

Aktualność

8 listopada 2002

Unia Europejska/Federacja Rosyjska: prawa człowieka muszą znaleźć się w porządku obrad

Artykuł

Aktualność

7 listopada 2002

Sudan: Komisja Śledcza badająca akcje sił bezpieczeństwa na uniwersytetach musi przynieść efekty

Artykuł

Aktualność

6 listopada 2002

Kuba: Swoboda wyrażania opinii wciąż ograniczona mimo polepszenia sytuacji w ostatnim czasie.

Artykuł

Aktualność

6 listopada 2002

Korea Południowa: Kandydaci na prezydenta powinni zobowiązać się do przestrzegania praw człowieka.

Artykuł

Aktualność

6 listopada 2002

Kolumbia: Uniewinnienie Carlosa Arturo Marulandy – zahamowaniem sprawiedliwości

Artykuł

Aktualność

6 listopada 2002

Korea Południowa: zalecenia dla kandydatów w wyborach prezydenckich (cenzura środowisk LGBT)

Artykuł

Aktualność

5 listopada 2002

Liberia : Oskarżony o zdradę czołowy obrońca praw człowieka powinien zostać uwolniony

Artykuł

Aktualność

4 listopada 2002

Izrael i Terytoria Okupowane: Zbrodnie wojenne Izraelskich Sił Obronnych muszą zostać zbadane

Artykuł

Aktualność

4 listopada 2002

Suazi: Alarmujące ataki na sędziów Wysokiego Sądu chroniących praw kobiet