Albania: Co się stało z Remzim Hoxha? – Amnesty International

Albania: Co się stało z Remzim Hoxha?

EUR 11/004/2004
W rocznicę -zaginięcia- Remzi Hoxha, 21 października 1995, Amnesty International oraz albańskie organizacje praw człowieka zwróciły się wraz z jego rodziną do władz Albanii, aby te wyjaśniły, co się z nim stało.
-Rodzina Remziego Hoxha czeka już dziewięć lat, aby poznać jego los; odpowiedź na ich prośby oraz postawienie przed wymiarem sprawiedliwości odpowiedzialnych za jego -zaginięcie- jest obowiązkiem albańskiego państwa- – powiedziała organizacja.
Dziewięć lat temu Remzi Hoxha (lat 40) został uprowadzony ze swego miejsca pracy w Tiranie. Według zeznań świadków mężczyźni, którzy go wywieźli byli ubrani w cywilne ubrania i prowadzili samochód, który został później rozpoznany jako własność Narodowej Służby Informacyjnej (the National Information Service – SHIK), czyli tajnej policji. Pomimo iż rodzina bardzo szybko powiadomiła o -zaginięciu- oraz dopytywała się o los krewnego na policji i u odpowiednich władz, nie dowiedziała się wówczas niczego. W chwili obecnej rodzina w dalszym ciągu nie otrzymała żadnych informacji dotyczących jego losu lub miejsca przebywania.
-Zaginięcia- są pogwałceniem norm prawnych i standardów dotyczących międzynarodowych praw człowieka. Są również aktami ogromnego okrucieństwa, zarówno w stosunku do -zaginionych-jak i ich rodzin i przyjaciół – powiedziała Amnesty International.
Organizacja ostrzegła, iż stałe cierpienie krewnych -zaginionego-, tzn. brak dostępu do informacji na temat kochanej osoby, jest pogwałceniem ich praw wynikających z Artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – ECHR), który mówi, iż nikt nie powinien zostać poddany torturom lub nieludzkiemu czy ubliżającemu traktowaniu.
Tło wydarzeń
Remzi Hoxha, żonaty, ojciec piątki dzieci, przeniósł się w 1992 roku do Tirany z Kosowa, gdzie aktywnie działał na rzecz albańskiej sprawy narodowej. Wcześniej mieszkał w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
Pomimo że dochodzenie w sprawie -zaginięcia- Remziego Hoxha zostało wszczęte, nie przyniosło ono żadnych konkretnych rezultatów. W 2003 roku dochodzenie ponownie rozpoczęto na wniosek albańskiego rzecznika praw obywatelskich, do którego zwróciła się rodzina Remziego Hoxha. W maju 2003 roku trzech byłych oficerów SHIK zostało aresztowanych i przesłuchanych pod zarzutem porwania oraz tortur z poważnymi konsekwencjami. Podobno dwóch z nich przyznało się przed sądem do udziału w aresztowaniu Remziego Hoxha i oraz innego mężczyzny – Ziso Kristopulli, który prawdopodobnie przez pięć dni przed wypuszczeniem był poddawany okrutnym torturom. Jednakże, dwóch oskarżonych twierdzi, iż wykonywali rozkazy oraz nie brali udziału w torturach. Twierdzą również, że nie wiedzieli, co się stało z Remzim Hoxha. Mówi się, iż trzeci oskarżony, były szef oddziału SHIK w Tiranie, nie przyznał się do winy. Zostały wydane nakazy aresztowania sześciu innych oficerów SHIK, jednakże większość lub nawet wszyscy opuścili oni granice kraju i znajdują się być może w Wielkiej Brytanii.
We wrześniu 2003 roku prasa informowała, że dochodzenie przeciwko trzem oskarżonym zostało zakończone i wkrótce sprawa trafi do sądu. Jednakże, w listopadzie oskarżyciel wycofał zarzuty w stosunku do jednego z trzech mężczyzn, a w maju 2004 roku dwaj pozostali oskarżeni zostali przez sąd zwolnieni, ponieważ sąd uznał, iż oskarżenie nie przedstawiło dowodów, które usprawiedliwiałyby ich ciągłe zatrzymanie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4629