Aleksiej Sokołow – Rosja – Amnesty International

Aleksiej Sokołow – Rosja

Aleksiej Sokołow, działacz na rzecz praw człowieka, jest bezprawnie przetrzymywany w Jekaterynburgu, niedaleko Uralu w Rosji. Nakaz sądu, aby trzymać go w areszcie w oczekiwaniu na proces wygasł 6 listopada, i nie został wydany nowy nakaz. Amnesty International jest zaniepokojona, że Aleksiej Sokołow jest tak traktowany, aby pod presją wycofał się z działalności na rzecz praw człowieka. Grożą mu tortury lub złe traktowanie.

Aleksiej Sokołow został zatrzymany 13 maja, z podejrzeniem o kradzież. Gdy sąd okręgowy w Swierdłowsku orzekł 31 lipca, że powinien być wypuszczony w oczekiwaniu na proces, policja oskarżyła go o kradzież i pozostał w areszcie. Areszt był kilkakrotnie przedłużany przez sąd w Jekaterynburgu. 20 października sędzia tegoż sądu nakazał, aby Sokołow pozostał w areszcie do 6 listopada. Sędzia nie powiedział, czy areszt ma być kontynuowany po 6 listopada. Mimo to, wbrew rosyjskiemu prawu, Aleksiej Sokołow w dalszym ciągu jest przetrzymywany. Dodatkowo decyzja ta była ogłoszona 2 listopada pod nieobecność prawnika oskarżonego, co także jest sprzeczne z prawem rosyjskim. Aleksiej Sokołow wciąż pozostaje w areszcie w Jekaterynburgu i nie jest jasne jak długo to potrwa. Kolejna wypowiedź sądu na temat prawnych aspektów jego zatrzymania spodziewana jest 25 listopada.
Od momentu zatrzymania Aleksieja Sokołowa w maju, Amnesty International zanotowała w jego sprawie liczne przypadki łamania rosyjskiego prawa, na przykład wykluczenie publiczności z sali sądowej, lub tez brak uzasadnienia decyzji sędziego. W związku z tym istnieje podejrzenie, że jego proces może nie być sprawiedliwy.

Aleksiej Sokołow mówił swojemu prawnikowi, że policja groziła mu wkrótce po zatrzymaniu w maju, że -nie mogą go bić, ale wiedzą, jak go torturować-. Aleksiej Sokołow mówił także swojemu prawnikowi, że policja mówiła -Myślałeś, że możesz nas kontrolować, nikt nie może kontrolować policji. Masz to, na co zasługujesz jako obrońca praw człowieka-.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli (nie później niż 5 stycznia 2010 r.) w języku angielskim, rosyjskim lub ojczystym:

  • Wzywających władze, aby uwolniły Aleksieja Sokołowa do czasu procesu, zgodnie z decyzja Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2009;
  • Proszących, aby zapewniły Aleksiejowi Sokołowi sprawiedliwy i szybki proces;
  • Wzywających władze, aby zrobiły wszystko co w ich mocy, aby w areszcie Aleksiej Sokołow nie był torturowany ani źle traktowany;
  • Wzywających władze, aby zademonstrowały szacunek wobec zgodnej z prawem pracy działaczy na rzec praw człowieka, i zapewniły im możliwość dalszego działania bez obawy, że padną ofiarą represji.

Tło wydarzeń:
Aleksiej Sokołow jest prezesem pozarządowej organizacji Podstawy prawne (Pravovaia Osnova – Legal Basis), która działa na rzecz zaprzestania tortur i złego traktowania osób przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach i aresztach.

W roku 2006 Aleksiej Sokołow rozpowszechnił film o torturach i innych przypadkach złego traktowania w więzieniu IK-2 w Jekaterynburgu. Część tego więzienia wykorzystywana była jako tymczasowy ośrodek przetrzymywania aresztowanych, i według filmu to właśnie tu ludzie byli torturowani. Film był szeroko komentowany, zarówno w Rosji, jak i na arenie międzynarodowej, i doprowadził do zamknięcia ośrodka zatrzymań. Praca organizacji Postawy prawne spowodowała też kilka dochodzeń przeciwko policji i pracownikom więzienia, oskarżonych o stosowanie tortur w celu uzyskania odpowiednich zeznań.

13 maja 2009 Aleksiej Sokołow został zatrzymany jako podejrzany o udział w rabunku w roku 2004. Dochodzenie w sprawie tej kradzieży było kilkakrotnie zamykane z braku podejrzanych. 23 kwietnia 2009 sprawa została ponownie otwarta: według policji, jeden podejrzany, przebywający już w więzieniu w związku z innym przestępstwem, zeznał, że dopuścił się rabunku wspólnie z Aleksiejem Sokołowem.

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z 29 października, sędziowie powinni nakazywać areszt podczas dochodzenia tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko po rozważeniu innych możliwości ograniczenia podejrzanych, aby mieć pewność, że nie będą popełniali kolejnych przestępstw lub ukrywali się.
Aleksiej Sokołow ma żonę i małe dzieci, i wszyscy są oficjalnie zameldowani w Jekaterynburgu. W jednej ze swoich wypowiedzi uzasadniających areszt, sędzia powiedział, że przebywając na wolności Aleksiej Sokołow mógłby wykorzystać swoją pozycję, aby kontrolować ośrodki zatrzymań i wpływać na świadków w swojej sprawie, którzy już są w więzieniu. Członkostwo Aleksieja Sokołowa w komisji publicznej zostało jednak wstrzymane na czas dochodzenia i nie miałby on dostępu do zatrzymanych.

Prosimy o wysyłanie apeli pod następujące adresy:
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
———— ———
———- ———
-.-. —–
—-3 125993 -.——,
–.——- ———, 15-.
———- ———
Jurij J. Czajke
ul. B. Dmitrowka, 15a
GSP-3 125993
MOSKWA, Federacja Rosyjska
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / ——— ——– ———– ——– /Dear Prosecutor General

Prokurator okręgu Swierdłowsk
Yurii A.Ponomarev

Ul.Moskovskaia, 21
Yekaterinburg

GSP 1036 Sverdlovsk Region

620219 Russian Federation

Fax: +7 343 377 02 41
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze/ Dear Prosecutor

Rzecznik Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej
Vladimir P. Lukin
Ul.Miasnitskaia, 47

Moscow

107048 Russian Federation

Fax: +7 495 607 74 70
Nagłówek: Szanowny Panie /Dear Sir
Apele można również przekazywać za pośrednictwem Ambasady:
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Faks: 022 625 30 16
Email: rusemb_poland@mail.ru
 
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja:  Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2877