Algieria: Amnesty International podsumowuje wizytę: Są obietnice zmian, jednak kwestie praw człowieka pozostają nierozstrzygnięte – Amnesty International

Algieria: Amnesty International podsumowuje wizytę: Są obietnice zmian, jednak kwestie praw człowieka pozostają nierozstrzygnięte

Delegacja spotkała się z przedstawicielami rządu w Ministerstwach Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Edukacji, z urzędową komisją praw człowieka, z działaczami praw człowieka i stowarzyszeń broniących praw kobiet, a także z ofiarami łamania praw człowieka i ich rodzinami, w Algierze i w innych częściach kraju. Delegacja przedstawiła zebrane informacje podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 lutego w Algierze.

Odwołując się do swojej ostatniej wizyty, w listopadzie 2000 roku, delegacja zauważa, że obecnie jest większa otwartość na publiczną debatę i zaangażowanie w problemy praw człowieka w Algierii. W czasie szczerych rozmów z przedstawicielami rządu delegacja została poinformowana, że jest planowanych szereg reform, w celu osiągnięcia większej jasności przepisów prawnych i ich przestrzegania, i stopniowe wprowadzanie ich w życie na różnych poziomach.

-Te planowane reformy mogą oznaczać istotną zmianę w kwestii ochrony praw człowieka w Algierii na dłuższą metę– powiedział Roger Clark, przewodniczący delegacji, -jednak obietnice zmian nie będą miały efektu i nie będą uprawnione, jeśli kwestie łamania praw człowieka w przeszłości i obecnie nie zostaną rozwiązane i jeśli istniejące gwarancje chroniące przed tymi naruszeniami, tj. torturami, czy nielegalnym zatrzymaniem, nie będą skrupulatnie przestrzegane. –

Delegacja Amnesty International wyraziła obawę, że ludność cywilna jest nadal zabijana, mimo że w mniejszym stopniu niż w latach wcześniejszych. Tortury są stosowane systematycznie i ta praktyka przeważa, jeśli chodzi o przypadki domniemanego powiązania z tym, co rząd określa jako działania -terrorystyczne-. Tysiące rodzin cierpi z powodu braku wiadomości o losie ich bliskich, aresztowanych przez służby bezpieczeństwa lub uprowadzonych przez uzbrojone grupy, czy też przez milicję państwową w ciągu ostatniej dekady.

Bezkarność pozostaje jedną z większych trosk Amnesty International. Delegacja zauważa, że wciąż brakuje prowadzenia odpowiedniego dochodzenia w sprawach łamania praw człowieka, a przestępcy winni dawnych i dzisiejszych naruszeń wciąż nie są stawiani przed sadem.

-Wzywamy władze, aby niezwłocznie zwróciły uwagę na te sprawy. Rodziny ofiar zasługują na to, żeby skończył się ból niepewności i nie mogą czekać na spełnienie obietnic długoterminowych reform.-
Tłumaczenie: Magda Radkiewicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5074