Algieria: Brak ochrony kobiet przed przemocą i dyskryminacją – Amnesty International

Algieria: Brak ochrony kobiet przed przemocą i dyskryminacją

Są w nim także opisane konsekwencje, jakie ponoszą kobiety  w Algierii w związku z brakiem dochodzenia rządu w sprawie -zaginięć- tysięcy osób podczas krwawego wewnętrznego konfliktu w latach 90. Tysiące kobiet są pozbawione prawa do normalnego życia i są pozostawione w niewiedzy o losie ich mężów, synów, braci i ojców. W sprawozdaniu przedstawionym Komitetowi do Walki z Dyskryminacją Kobiet Amnesty International ukazuje, jak małą szansę mają kobiety algierskie, aby uzyskać wynagrodzenie krzywd, których doznały i aby sprawiedliwości stało się zadość.  Daje również do zrozumienia, że zarówno w prawie, jak i w życiu obecna jest nadal dyskryminacja i przemoc wobec kobiet. Reprezentacja Algierii ma się stawić 11 stycznia  przed Komitetem do badania wypełniania postanowień Konwencji NZ do Walki z Wszelkimi Formami Dyskryminacji Kobiet (CEDAW).
Podstawą dla obserwacji  i wniosków przedstawicieli AI są rozmowy prowadzone z algierskimi kobietami, które były ofiarami przemocy, a także z działaczami organizacji w Algierii i poza jej granicami. Są one następujące: Kodeks Rodzinny zawiera klauzule, które ułatwiają stosowanie przemocy wobec kobiet, uprawniają dyskryminację i uniemożliwiają kobietom walkę z naruszaniem praw człowieka. Wciąż brakuje dochodzenia w sprawie przypadków gwałtów i innych form przemocy seksualnej, nic się nie czyni w celu postawienia winnych przed sądem. Szkolenia policji, sędziów i innych urzędników mających do czynienia z przypadkami przemocy seksualnej w rodzinie są źle przeprowadzane. Brakuje rządowego systemu ochrony kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej, i które przeżywają traumę z tym związaną i są społecznie naznaczone.
Konsekwencją -zaginięć- mężczyzn z tysięcy rodzin są trudności ekonomiczne, którym muszą stawiać czoła kobiety. Jest to związane także z przepisami, które odbierają im prawo do własności, do korzystania z rent i oszczędności. Istnieją nadal prawa dyskryminujące kobiety, np. obowiązek posłuszeństwa żony wobec męża, jego prawo do przeprowadzenia jednostronnego rozwodu, gdzie nie ma on obowiązku zapewnienia utrzymania  i mieszkania byłej żonie.
Zdaniem AI rząd Algierii wykazał się brakiem woli politycznej w celu zapewnienia kobietom ochrony prawnej. Jego zastrzeżenia co do Konwencji (CEDAW) są poważną  przeszkodą na drodze do zagwarantowania podstawowych praw kobiet i państwo algierskie powinno wyzbyć się owych zastrzeżeń.
Reprezentacja Amnesty International będzie obecna podczas sesji Komitetu NZ do Walki z Dyskryminacją Kobiet w styczniu 2005 roku.  
tłumaczenie Magdalena Radkiewicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

4541