Amina Lawal będzie żyła !!! Wygrana apelacja w Nigerii – Amnesty International

Amina Lawal będzie żyła !!! Wygrana apelacja w Nigerii

-To sukces wszystkich obrońców praw człowieka na świecie. Ale dyskryminujące prawodawstwo to nadal wielki problem Nigerii.- – powiedziała Mirella Panek, Rzeczniczka Prasowa Amnesty International w Polsce.

Amnesty International na całym świecie apelowała o sprawiedliwość dla 31-letniej Nigeryjki, matki 1,5 rocznej Wasili. Amina Lawal urodziła dziecko już po rozwodzie. Według prawa szariatu ciąża pozamałżeńska jest wystarczającą przesłanką oskarżenia kobiety o cudzołóstwo. Domniemany ojciec Wasili zaprzeczył stosunkom seksualnym z Aminą Lawal, co okazało się wystarczającym do oddalenia oskarżeń wobec niego. Rozprawa była wielokrotnie odraczana, z powodu nieobecności sędziów.

Poprzedni wyrok wobec Aminy Lawal Amnesty International uznała za sprzeczny z konstytucją Nigerii, a także z prawnymi zobowiązaniami Nigerii wynikającymi z międzynarodowego systemu praw człowieka oraz z Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Śmierć przez ukamienowanie jest skrajną formą tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego karania, zakazanego przez -Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich-, a także przez -Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania-

Amnesty International nie zajmuje żadnego stanowiska w sprawie systemu religijnego czy prawnego żadnego kraju lecz jesteśmy przeciwni takim karom jak chłosta, amputacja i kamieniowanie, gdyż stanowią one formę tortur czy też okrutny, nieludzki lub poniżający sposób karania według prawa międzynarodowego.

Amnesty International kilkakrotnie prosiła władze nigeryjskie o wstrzymanie kar wprowadzonych na podstawie Szari’atu (prawa muzułmańskiego) i przyczyniających się do maltretowania i tortur. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wykonywania ostatecznie poniżającego czynu, jakim jest kara śmierci, za żaden występek. W poprzednich wyrokach nigeryjskich sądów szari’ackich w tym roku AI zauważyło pewną prawidłowość; osoby skazywane przez sądy szari’ackie często pochodzą z zaburzonych środowisk, w większości są to kobiety.

Dzięki protestom Amnesty International udało się uratować inną Nigeryjkę -SAFIYĘ Hussaini. Pod presją opinii międzynarodowej prezydent Nigerii Olusegun Obasanjo zapowiedział, że zamierza ułaskawić Safiyę, gdyby wyrok Sądu Apelacyjnego był negatywny, jednak Sąd Apelacyjny w Sokoto w północnej Nigerii uniewinnił ją.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

4979