Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński potępiają ostatnią egzekucję na Białorusi – Amnesty International

Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński potępiają ostatnią egzekucję na Białorusi

EUR 49/012/2007

Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński domagają się od władz Białorusi natychmiastowego ujawnienia na piśmie szczegółów dotyczących sprawy Siegiejczyka. Obie organizacje podkreślają, że w przypadku egzekucji krewni skazanego powinni zostać poinformowani o czasie i miejscu egzekucji i pochówku, a także powinni mieć prawo do rzeczy osobistych po zmarłym.
Zgodnie z rezolucją ONZ 2005/59, przyjętą 20 kwietnia 2005 roku, Komisja Praw Człowieka ONZ wzywa wszystkie kraje, w których nadal obowiązuje kara śmierci, by udostępniały publicznie informacje o przyczynach jej wydania oraz czasie i miejscu egzekucji-.
Podkreśla się, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji stwierdził, że -transparentność jest niezbędna w przypadku kary śmierci. Zachowanie w tajemnicy szczegółów egzekucji stanowi pogwałcenie praw człowieka. Powinno się publikować kompletne sprawozdania z wszystkich przeprowadzonych egzekucji, a ich skrócony opis wydawać przynajmniej raz w roku-.
AI i Białoruski Komitet Helsiński kategorycznie potępiają karę śmierci. Uważają, że taki rodzaj kary jest całkowitym pogwałceniem praw człowieka, naruszającym prawo do życia, o którym stanowi Artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Kara śmierci jest najokrutniejszym i najbardziej upadlającym ze wszystkich wyroków.

15 listopada Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ przyjął rezolucję wzywającą do wprowadzenia moratorium na wykonywanie wyroków śmierci i zaapelował do krajów, w których one wciąż obowiązują do -powołania moratorium na egzekucje, które zapoczątkuje debatę o zniesieniu kary śmierci-. Trzeci Komitet domaga się od tych państw, w tym również od Białorusi, -respektowania międzynarodowych standardów, gwarantujących ochronę praw osób skazanych na karę śmierci-, a także -dostarczenia Sekretarzowi Generalnemu informacji dotyczących stosowania kary śmierci- i -stopniowego ograniczania kary śmierci i zmniejszenia liczby przestępstw podlegających takiej karze-.
Białoruś jest ostatnim krajem w Europie i jedynym spośród byłych państw ZSSR, w którym kara śmierci jest legalna. Otrzymują ją skazani za -zabójstwo kwalifikowane z premedytacją- i za dwanaście innych zbrodni popełnianych w okresie pokoju. Skazany umiera od strzału w tył głowy. O czasie i miejscu zdarzenia, a także o miejscu pochówku nie informuje się krewnych. Ponadto władze Białorusi nie udostępniają informacji o ilości wykonanych egzekucji w 2007 roku. 16 listopada Minister Spraw Wewnętrznych, komentując rezolucję ONZ o globalnym moratorium na wykonywanie kary śmierci podpisaną 15 listopada, powiedział dziennikarzom, że jest zbyt wcześnie by na Białorusi można było wprowadzić moratorium.
 tłum.: Agata Mikuła

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3702