Amnesty International inauguruje światową kampanię na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet. – Amnesty International

Amnesty International inauguruje światową kampanię na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Rozpoczynając ogólnoświatową kampanię na rzecz powstrzymania przemocy przeciwko kobietom Amnesty International pilnie wzywa wszystkich mężczyzn i kobiety do podjęcia przez działań mających na celu zakończenie tego oburzającego procederu. Irene Khan, Sekretarz Generalna AI powiedziała: -To nie jest coś co dzieje się gdzieś tam. To dzieje się tutaj. To nie przydarza się tylko innym ludziom, to dotyczy ciebie, twoich przyjaciół i twojej rodziny. Dopóki wszyscy z nas, mężczyźni i kobiety nie powiedzą -nie, nie pozwolę na to-, to nie będzie miało końca-.

Konferencja prasowa w Warszawie, na zdjęciu od lewej:
Urszula Nowakowska (Centrum Praw Kobiet), Mirella Panek (AI), dr Beata Kowalska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Jacek Białas (AI)
– Amnesty International

Raport Amnesty International pt. -To jest w naszych rękach – stop przemocy wobec kobiet- ujawnia różne powody używania siły: od konfliktu zbrojnego po przemoc w rodzinie oraz bolesne praktyki wywodzące się z tradycji, które mają na celu sprawowanie kontroli nad kobiecą seksualnością.

-Podczas konfliktu kobiety są narażone na przemoc przybierającą różne formy. Począwszy od -dziewczynek żołnierzy-, które stale są gwałcone przez własne wojsko oraz cywilów płci żeńskiej okaleczanych, gwałconych i mordowanych, co jest rodzajem walki, po eskalację przemocy w domu po powrocie wojska z frontu. Konflikty zbrojne mają niszczycielski wpływ na kobiety, który wykracza daleko poza granice istoty użycia siły w trakcie wojny-.

Amnesty International składa hołd organizacjom kobiecym całego świata za ogromny krok jaki nastąpił w kierunku przeciwdziałania przemocy oraz osiągnięcia sprawiedliwości i równości w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci.

-Od pola bitwy po sypialnię kobiety są zagrożone- mówi Irene Khan. -One pierwsze odczuwają brak opieki społecznej, im pierwszym odmawia się edukacji i opieki zdrowotnej. Efekty globalizacji gospodarczej powodują, że coraz więcej kobiet wpada w pułapkę biedy i żyje na marginesie społeczeństwa. Ubóstwo sprawia, że kobiety są bardziej narażone na przemoc i mniej mają możliwości aby od niej uciec. To poważnie ogranicza zdolność kobiet do organizowania się i walki o zmiany. W ten i wiele innych sposobów nie udaje się rządom zająć prawdziwym -postrachem- naszych czasów, z którym codziennie borykają się miliony kobiet-.

-Jako organizacja chroniąca prawa człowieka będziemy mobilizować naszych członków i zwolenników na całym świecie. Będziemy angażować tak mężczyzn jak i kobiety, ponieważ mężczyźni muszą odgrywać decydującą rolę, jeśli mamy skończyć z problemem przemocy wobec kobiet-.

Podczas kampanii Amnesty International będzie:

  • apelować do wszystkich ludzi: kobiet i mężczyzn aby razem podjęli kroki by skończyć z przemocą w stosunku do kobiet;
  • pracować na rzecz świata, w którym wszystkie kultury, tradycje, polityczne i prawne systemy brzydzą się użyciem siły przeciw kobietom;
  • domagać się odpowiedzialności oraz zwalczać bezkarność stosujących przemoc wobec kobiet w czasie pokoju i podczas konfliktów;
  • żądać zniesienia prawa, które dyskryminuje kobiety oraz żądać uchwalenia i skutecznego wdrożenia prawa i innych środków w celu ochrony kobiet przed przemocą;
  • egzekwować odpowiedzialność państw na podstawie prawa międzynarodowego oraz wewnętrznego za prewencję, dochodzenie, karanie i zadośćuczynienie wszystkim aktów użycia siły przeciw kobietom dokonanych w czasie pokoju i konfliktów;
  • zapewniać skuteczne działania mające na celu powstrzymanie przemocy ze strony władz lokalnych, religijnych oraz tradycyjnych i nieformalnych przywódców w stosunku do kobiet na poziomie wspólnot;
  • walczyć w celu ukrócenia bezkarności żołnierzy stosujących przemoc względem kobiet.

-Przemoc wobec kobiet nie jest ani normalna, ani zgodna z prawem ani też dopuszczalna i nigdy nie powinna być tolerowana czy usprawiedliwiana. Może i musi być zatrzymana- podsumowała Irene Khan. -Sami możemy sprawić by było inaczej, by prawa człowieka zagościły w naszym domu-.

Więcej informacji:
» Strona kampanii Stop przemocy wobec kobiet

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

4902