Amnesty International jednoczy podzielony świat – Amnesty International

Amnesty International jednoczy podzielony świat

W tegorocznym spotkaniu Rady Międzynarodowej wzięło udział ponad 400 delegatów z 75 państw. Podobne fora organizowane są co dwa lata w celu zaplanowania, dokonania przeglądu i podjęcia decyzji co do dalszych działań Amnesty International.
-Walka na rzecz praw człowieka jest wielkim wyzwaniem i wymaga, przede wszystkim,  odwagi i stanowczego działania-, oznajmiła Sekretarz Generalna Amnesty International, Irene Khan.
-Amnesty International – największy międzynarodowy ruch obrońców praw człowieka –  jednoczy ludzi z całego świata: z  różnych narodowości, grup etnicznych, o różnych wyznaniach, odmiennej kulturze i wieku. Łączy ich wszystkich jedna wizja. Wizja, w której prawa każdej osoby są szanowane, realizowane i strzeżone.-, powiedziała Irena Khan.
Delegaci wszystkich państw stwierdzili jednoznacznie, iż działania Amnesty International powinny dalej skupiać się na pomocy przede wszystkim osobom i grupom marginalizowanym w swoich społecznościach. Główny nacisk położono na przeciwdziałanie erozji standardów przestrzegania praw człowieka w polityce wielu państw oraz dostosowanie działań Amnesty International do potrzeb tych, którzy najbardziej narażeni są na dyskryminację i represje. 
-Ludzie żyjący w biedzie nie mają wpływu na sposób, w jaki ich rząd próbuje rozwiązać problem ubóstwa. Najczęściej to właśnie oni pozbawiani są należnego zadośćuczynienia za popełnione wobec nich naruszenia praw człowieka.-, wywnioskowała Khan.
Jedna z głównych kampanii Amnesty International dotyczy zwalczania przemocy wobec kobiet dlatego dużo miejsca poświęcono tej tematyce w trakcje spotkania Rady Międzynarodowej. W ramach dyskusji nad prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi, organizacja zobowiązała się wzmocnić działania na rzecz zapobiegania niechcianym ciążom oraz innym czynnikom, które skłaniają kobiety do dokonania aborcji.  Amnesty International podtrzymała jednocześnie ogłoszoną w kwietniu politykę w stosunku do wybranych aspektów aborcji, tzn. opowiedziała się  za jej dekryminalizacją oraz zagwarantowaniem kobietom dostępu do pomocy medycznej w razie wystąpienia komplikacji po zabiegu. Organizacja ogłosiła również, że będzie bronić dostępu kobiet do aborcji w rozsądnym, medycznie określonym terminie od zapłodnienia w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety oraz gdy narusza jej prawa człowieka. Kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do korzystania z pełni praw seksualnych i reprodukcyjnych, nie będąc narażeni na przymus, dyskryminację lub przemoc.
Spotkanie Rady Międzynarodowej zwróciło również uwagę na zbliżającą się Olimpiadę w Pekinie, do której został już zaledwie rok. Gdy Pekin kandydował na gospodarza Olimpiady, zarówno władze chińskie jak i Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosiły, iż igrzyska przyspieszą rozwój praw człowieka w Chinach. Amnesty International prowadzi aktywna kampanię, mającą na celu doprowadzenie do wywiązania się w tych obietnic.
-Pracując na rzecz więźniów sumienia, ale też  na rzecz ofiar biedy, uprzedzeń  i przemocy, Amnesty International wciąż pozostaje wierna swojej misji pomocy tym, którzy są marginalizowani. Walka o  godność wszystkich ludzi, których prawa  z różnych powodów nie są respektowane, jest wciąż naszym największym wyzwaniem. My, przywódcy tej światowej organizacji,  obiecujemy, iż zrobimy wszystko co w naszej mocy by chronić podstawowe prawa wszystkich osób, żyjących na Ziemi – dodała Khan.
Tłumaczenie: Aleksandra Sawicka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3797