Amnesty International na Fryderykach! – Amnesty International

Amnesty International na Fryderykach!

Nasze stoisko cieszyło się dużym zaineteresowaniem, zebraliśmy wiele podpisów pod petycją i sporo osób załozyło koszulki Amnesty International w trakcie trwania imprezy.

Wiele znakomitości ze świata kultury zadeklarowało już swoje poparcie dla akcji Amnesty International w sprawie przeciwdziałania łamaniu praw człowieka w Tybecie. Mamy nadzieję, że ich przekaz trafi do szerokich kręgów społecznych.
10 marca 15 tybetańskich mnichów zostało zatrzymanych za udział w pokojowej manifestacji w dzielnicy Barkhor w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Mnisi domagali się od władz chińskich złagodzenia kampanii -patriotycznej reedukacji-, w ramach której zmuszano ich między innymi do wyrzeczenia się Dalaj Lamy i poddawano rządowej propagandzie.
Nieznane pozostają ich aktualne miejsce pobytu oraz treść postawionych im zarzutów. AI obawia się, że zatrzymani mnisi poddani zostaną torturom.
Amnesty International wzywa władze chińskie do:
 – uwolnienia 15 zatrzymanych mnichów, jak również wszystkich innych osób zatrzymanych za korzystanie w pokojowy sposób z wolności słowa, zgromadzeń lub stowarzyszania się;
– ujawnienia informacji o wszystkich zatrzymanych w związku z demonstracjami, zagwarantowania, że nie będą oni poddani torturom ani innym formom znęcania się oraz będą mieli dostęp do prawników i opieki medycznej, a także zostaną niezwłocznie postawieni przed niezawisłym sądem, przed którym będą mogli zakwestionować podstawy swojego zatrzymania i przyznane zostanie im prawo do obrony, a co za tym idzie, także do uczciwego procesu;
– zapewnienia, że postawieni przed sądem będą sądzeni za przestępstwa powszechnie na świecie uznawane, a postępowanie będzie spełniało międzynarodowe standardy uczciwego procesu;
– zapewnienia dziennikarzom i innym niezależnym obserwatorom pełnego i swobodnego dostępu do Tybetu i innych regionów zamieszkanych przez Tybetańczyków;
– wydania zgody na niezależne śledztwo pod auspicjami ONZ w sprawie wydarzeń marcowych w Tybecie, w szczególności zaś dopuszczenia śledczych do miejsc konfrontacji, naocznych świadków i zatrzymanych, a także do zapewnienia podobnego dostępu niezależnym obserwatorom, w tym dziennikarzom i działaczom pozarządowych organizacji praw człowieka.

Amnesty International jako organizacja apolityczna nie zajmuje stanowiska w kwestii niepodległości Tybetu. Nie wzywa również do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3620