Amnesty International na koncercie Carlosa Santany – Amnesty International

Amnesty International na koncercie Carlosa Santany

Nie mogliśmy nie skorzystać z nadarzającej się okazji przedstawienia szerokiej publiczności problemów, na jakie napotykają ludzie na całym świecie. W czasie imprezy zebraliśmy ponad 200 podpisów pod petycjami w sprawie uwolnienia działacza praw człowieka z Haiti – Wilsona Mesiliena, redaktora naczelnego gazety -Echo- z Erytrei – Metthewosa Habteaba,  więźniów politycznych w Tybecie i Ma Khin Khin Leh z Birmy za pokojowe wyrażanie swoich poglądów. Nasze petycje cieszyła się dużym odzewem ze strony publiczności, która wyraziła duże zainteresowanie kwestią łamania praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3532