Amnesty International na Planete Doc Review – Amnesty International

Amnesty International na Planete Doc Review

Debata -Kwiaty i banany – wysokie koszty niskich cen- odbędzie się 8 maja o godz. 19.00 w Kinotece. Data 8 maja związana jest ze Światowym Dniem Sprawiedliwego Handlu, a wśród gości debaty nie zabraknie reżyserów filmów prezentowanych na festiwalu, które poświęcone są tematyce odpowiedzialności korporacji za przestrzeganie praw człowieka.
W rozmowie wezmą udział: Frederik Gertten, reżyser filmu -Banany!-, Ton van Zantvoort, reżyser filmu -Biznes kwitnie- oraz Simon Chambers, reżyser filmu -Kowboje z Indii-. Ponadto udział wezmą zaproszeni goście: Adam Leszczyński – publicysta i dziennikarz Gazety Wyborczej, który zajmuje się m.in. tematyką Globalnego Południa oraz kwestiami pomocy rozwojowej – oraz Katarzyna Szymielewicz, prawniczka, przedstawicielka Międzynarodowej Komisji Prawników, która zajmuje się kwestiami prawnej odpowiedzialności międzynarodowych korporacji. Debatę poprowadzi Aleksandra Minkiewicz – Rzeczniczka Prasowa Amnesty International.
Wielkie międzynarodowe korporacje eksploatują surowce naturalne w krajach Globalnego Południa uzyskując z tego krociowe zyski. Z drugiej strony, mimo że kraje te posiadają bogate złoża surowców mineralnych, standardy życia, zdrowia i edukacji, są tam najniższe na świecie. Działalność korporacji często łączy się z brutalnym łamaniem praw człowieka i wpędza ludzi w ubóstwo.
Jak miejscowa ludność może walczyć z korporacjami o swoje prawa- W jaki sposób międzynarodowe korporacje mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska naturalnego- Co możemy zrobić my – konsumenci z krajów Północy, aby powstrzymać negatywne działania korporacji- Odpowiedzi na te pytania będą starali się znaleźć uczestnicy dyskusji.
W tegorocznym konkursie jury Amnesty International przyzna nagrodę w wysokości 3000 euro jednemu z siedmiu najlepszych filmów o tematyce poświęconej prawom człowieka. Jury przewodniczyć będzie Draginja Nadażdin a towarzyszyć jej będą: Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy – oraz Mirosław Chojecki – były więzień sumienia i współzałożyciel Stowarzyszenia Wolność Słowa.
-Poszukujemy zarówno obrazu przybliżającego sytuację ludzi, których prawa są naruszane i którzy często pozostają niewidzialni i wykluczeni, jak i filmu, który podejmuje dyskusję nt. walki o prawa człowieka-, mówi Draginja Nadażdin. -Poruszając tematykę praw człowieka na świecie, filmy te stają się inspiracją i zachętą do działania dla wielu ludzi. Filmowcy nie chcą być obojętni – realizują w ten sposób cel, jakim jest szerzenie wiedzy o prawach człowieka-, twierdzi dyrektorka Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2736