Amnesty International, największa na świecie organizacja praw człowieka, ma 50 lat – Amnesty International

Amnesty International, największa na świecie organizacja praw człowieka, ma 50 lat

28 maja 2011 roku Amnesty International będzie świętować 50-lecie powstania. Z tej okazji, w ponad 60 krajach na całym świecie, zostaną jednocześnie przeprowadzone akcje przeciwko represjom i niesprawiedliwości.

A150_POL_RGB_CP_small

28 maja 2011 roku Amnesty International będzie świętować 50-lecie powstania. Z tej okazji, w ponad 60 krajach na całym świecie, zostaną jednocześnie przeprowadzone akcje przeciwko represjom i niesprawiedliwości.

– W Polsce będziemy świętować urodziny i jednocześnie zbierać podpisy pod petycjami w obronie Andreja Sannikaua, Andrzeja Poczobuta i innych białoruskich więźniów sumienia powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International. -50 lat doświadczenia w walce o poszanowanie godności ludzkiej, wolności i sprawiedliwości pokazało, że zmiana na lepsze jest możliwa, a ludzie mogą osiągnąć wyjątkowe rzeczy. Każdy z nas, pojedynczym działaniem może dokonać zmiany, ale miliony osób, które staną razem zjednoczone przeciwko niesprawiedliwości, mogą zmienić świat.

Rocznica powstania Amnesty International przypada na moment, w którym jesteśmy świadkami przełomu w dziedzinie praw człowieka. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej ludzie wykazują się niezwykłą odwagą sprzeciwiając się represjom, despotyzmowi i korupcji – często spotykając się z krwawym odwetem i przemocą ze strony państwa.

Te protest w dramatyczny sposób wskazują na pilną potrzebę międzynarodowej solidarności w kwestii praw człowieka. Dlatego też w dniu swoich 50-tych urodzin, Amnesty International wzywa wszystkich ludzi na całym świecie – w tym ponad trzy miliony członków i członkiń Amnesty International w ponad 150 krajach – do zachęcenia co najmniej jednej osoby do podjęcia w tym dniu działania na rzecz praw człowieka.

28 maja, na całym świecie, od Argentyny do Ghany i od Turcji do Nowej Zelandii, zostanie wzniesiony symboliczny tost za wolność. Będzie to hołd oddany dwóm portugalskim studentkom uwięzionym za podobny gest w latach 60-tych ubiegłego wieku. Ta niesprawiedliwość zainspirowała brytyjskiego prawnika, Petera Benensona, do założenia Amnesty International 28 maja 1961 roku.

Na uroczystym otwarciu obchodów 50-lecia Amnesty International w Parlamencie Europejskim, Jerzy Buzek podkreślił istotną rolę praw człowieka w zwalczaniu niesprawiedliwości na świecie. Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International, w swoich życzeniach dla Amnesty International z okazji 50-tych urodzin, odniósł się do polskiego śledztwa i konieczności rozliczenia zaangażowania Polski w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA.

– Od momentu, kiedy świeca Amnesty International zaczęła płonąć, jesteśmy świadkami rewolucji praw człowieka. Wezwanie do wolności, sprawiedliwości i godności nie jest już odosobnionym apelem, ale prawdziwe globalnym żądaniem – powiedział Salil Shetty.

Pomimo niesamowitego postępu, zakończenie łamania praw człowieka jest dziś dla nas wszystkich wciąż kluczowym wyzwaniem.

Ponad dwie trzecie ludzi na świecie nie ma dostępu do sprawiedliwości; nadużycia pogłębiają ubóstwo; dyskryminacja wobec kobiet jest powszechna; i tylko w ciągu ubiegłego roku Amnesty International udokumentowała tortury w ponad 98 krajach. Rządy nie spełniają obietnic zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i ignorują przypadki łamania praw człowieka.

Salil Shetty powiedział, że aktywizm jest potężną siłą, która może doprowadzić do realnej zmiany, co najlepiej widać po demonstracjach Arabskiej Wiosny.

– Możemy zaoferować coś, czego siły represji nigdy nie mogłyby zahamować, ani stłumić: ludzi zjednoczonych we wspólnym działaniu oraz krytyczną i silną opinię publiczną, dzięki czemu razem możemy dokonać zmiany –
Amnesty International skupi się w tym roku na sześciu obszarach, w których wspólne działanie może doprowadzić do znaczącej poprawy sytuacji, są to: wolność wypowiedzi, abolicja kary śmierci, prawa reprodukcyjne kobiet i dziewcząt w Nikaragui, zapewnienie sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga, odpowiedzialność korporacji w Delcie Nigru i zakończenie niesprawiedliwości i represji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Przez pół wieku, Amnesty International – największa na świecie organizacja praw człowieka – była świadkiem nadużyć i okrucieństw, ale też niosła nadzieję prześladowanym i zapomnianym, prowadząc kampanie na rzecz sprawiedliwości.

Amnesty International doprowadziła do tego, że osoby odpowiedzialne za tortury stały się międzynarodowymi banitami, zniesiono nietykalność przywódców państw oskarżanych o popełnienie zbrodni poprzez ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego, a świat wolny od kary śmierci jest coraz bliższy.

W 1977 roku Amnesty International otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

W ciągu ostatnich 50 lat, Amnesty International wielokrotnie dostosowywała swoje działania do nowych wyzwań gwałtownie zmieniającego się świata. Zaczynaliśmy od kampanii na rzecz więźniów sumienia – dziesiątki tysięcy z nich zostało uwolnionych od 1961 roku, a teraz prowadzimy również akcje, które obejmują pełen katalog praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

– Ludzie na całym świecie coraz śmielej żądają zarówno praw politycznych, jak i ekonomicznych – pokazując, że wbrew twierdzeniom niektórych rządów, prawa nie mogą być wartościowane i nie mogą stanowić przedmiotu targów. Wszystkie prawa – niezależnie czy są to prawa socjoekonomiczne, czy polityczne, muszą być respektowane po równo, jeśli chcemy osiągnąć wolność od strachu i ubóstwa – powiedział Salil Shetty.

50 lat temu, zakładając Amnesty International, Peter Benenson przytoczył chińskie przysłowie: Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. Świeczka otoczona drutem kolczastym stała się symbolem nadziei dla tych wszystkich, którzy cierpią w wyniku łamania praw człowieka, wszystkich, których pozbawiono wolności i godności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

2332