Amnesty International nie zastosuje się do nowej represyjnej ustawy o organizacjach pozarządowych na Węgrzech – Amnesty International

Amnesty International nie zastosuje się do nowej represyjnej ustawy o organizacjach pozarządowych na Węgrzech

Węgierska sekcja Amnesty International podjęła decyzję o niezastosowaniu się do nowej represyjnej ustawy o organizacjach pozarządowych i odmowie rejestracji jako „organizacja finansowana z zagranicy”.

– Amnesty International ma zamiar zakwestionować nowe represyjne węgierskie prawo o organizacjach pozarządowych i skierować sprawę do sądów – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Organizacja nie zastosuje się do nowych przepisów, póki nie zostaną wyczerpane wszystkie drogi prawne – powiedziała Julia Ivan, dyrektorka Amnesty International Węgry.

– Jesteśmy przekonani, że nasze działania zostaną usprawiedliwione przez sąd i oczekujemy, że nowe prawo zostanie wycofane. W międzyczasie będziemy, jak inni, nadal wykonywać naszą pracę, pociągać władze do odpowiedzialności i bronić tych, których prawa zostały złamane.

Tło

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego w poniedziałek przez zarząd, węgierska sekcja Amnesty International jednogłośnie zdecydowała, że nie zastosuje się do nowej ustawy i nie zarejestruje się jako organizacja finansowana z zagranicy.

Od 27 czerwca organizacje mają 15 dni na rejestrację, jeśli tego nie uczynią prokurator wyznaczy 30 dni na rejestrację, a jeśli organizacja ponownie odmówi, to wyznaczy kolejne 15 dni. Jeśli organizacja nadal odmówi, sąd może zastosować sankcje, w tym:

–     grzywnę do około 3000 euro,
–     zwołać Walne Zgromadzenie organizacji pozarządowej w celu przywrócenia porządku,
–     ewentualnie rozwiązać organizację pozarządową.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

13587