Amnesty International o raporcie Rady Europy w sprawie tajnych więzień w Europie – Amnesty International

Amnesty International o raporcie Rady Europy w sprawie tajnych więzień w Europie

Raport potwierdza, że istnieje „wiele spójnych i zbieżnych dowodów na to, że istniał system „outsourcingu tortur”. Obecnie potrzebna jest współpraca wszystkich państw w aktywnym kontrolowaniu tego, co dzieje się na ich terytoriach i podejmowanie określonych działań, gdy tylko wystąpi podejrzenie zaistnienia takich zjawisk.

„Państwa europejskie mają obowiązek w pełni współpracować w śledztwach dotyczących poważnych naruszeń praw człowieka na swoich terytoriach. Brak współpracy jest równoznaczny ze współpracą z tymi, którzy nadużywają praw człowieka” powiedział Claudio Cordone, Dyrektor AI ds. Programów Regionalnych.

Amnesty International popiera przedstawiciela Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Dicka Marty’ego, który wezwał do utworzenia komisji śledczej wyposażonej w szerokie uprawnienia.

„Zarzuty, że tajne więzienia istniały w Europie, pochodzą, jak podkreślił Dick Marty, ze zróżnicowanych i wiarygodnych źródeł. Nawet administracja amerykańska nie zaprzeczyła ich istnieniu. Najważniejsze jest teraz to, co zostanie w tej sprawie zrobione”   powiedział Claudio Cordone.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4182