Amnesty International ogłasza kolejną edycję konkursu o Nagrodę Dziennikarską – Amnesty International

Amnesty International ogłasza kolejną edycję konkursu o Nagrodę Dziennikarską

W konkursie mogą wziąć udział teksty, opublikowane w prasie lub Internecie pomiędzy 1 maja 2006 a 30 kwietnia 2007. Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje i dziennikarzy oraz organizacje pozarządowe. Wręczenie nagrody-statuetki, autorstwa Iwony Lifsches nastąpi na uroczystości inaugurującej Walne Zgromadzenie członków i członkiń Amnesty International Polska – 19 maja 2007 roku w Warszawie.

Laureata/laureatkę wyłoni Kapituła w składzie:
–         prof. Andrzej Zoll – profesor prawa, były Rzecznik Praw Obywatelskich,
–         Joanna Podgórska – publicystka -Polityki-,
–         Ewa Siedlecka – dziennikarka -Gazety Wyborczej-,
–         Mirosław Chojecki – publicysta i reportażysta, były więzień sumienia,
–         Kinga Dąbrowska – Prezeska Amnesty International Polska
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka do 30 kwietnia br. (decyduje data dotarcia tekstu pod wskazany poniżej adres lub e-mail).
Artykuły należy przesyłać w wersji pisemnej lub elektronicznej na adres:
Stowarzyszenie Amnesty International
ul. Piękna 66a lok. 2
00-672 Warszawa
tel./fax. 022 828 56 77
e-mail: kaja.kulesza@amnesty.org.pl Regulamin Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International 2007 Krótka informacja o konkursie Zachęcamy do udziału w konkursie!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3936