Amnesty International ogłasza konkurs na Nagrodę Dziennikarską Pióro Nadziei – Amnesty International

Amnesty International ogłasza konkurs na Nagrodę Dziennikarską Pióro Nadziei

W konkursie mogą wziąć udział autorzy tekstów opublikowanych w języku polskim w prasie lub Internecie pomiędzy 1 maja 2008 a 30 kwietnia 2009. Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje, dziennikarzy oraz organizacje pozarządowe. Wręczenie nagrody-statuetki oraz trzech równorzędnych wyróżnień nastąpi 28 maja 2009 r. w Warszawie na uroczystości z udziałem laureatów, członków Kapituły konkursu, dziennikarzy oraz osób za świata kultury i sztuki. 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka do 10 maja 2009 r. Decyduje data dotarcia tekstu pod wskazany poniżej adres lub e-mail. 

Artykuły należy przesyłać z dopiskiem -Pióro Nadziei- w wersji pisemnej lub elektronicznej na adres:
– Stowarzyszenie Amnesty International 
 ul. Piękna 66a lok. 2
 00-672 Warszawa
– e-mail: rzecznik@amnesty.org.pl

Więcej informacji:

Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa/Press Officer
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935
www.amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3135