Amnesty International organizacją pożytku publicznego! – Amnesty International

Amnesty International organizacją pożytku publicznego!

Oznacza to, że:

  • rozliczając zeznanie podatkowe, czyli PIT będzie można przekazać na rzecz Amnesty International kwotę 1% podatku dochodowego
  • chcąc przekazać 1% swojego należnego podatku należy najpierw obliczyć te kwotę podczas wypełniania PITa, a następnie wpłacić ją na konto Amnesty (Bank Zachodni WBK S.A.          6 O/Gdansk  85 1090 1098 0000 0000 0959 0181)
  • wpłat można dokonywać do 30 kwietnia 2005 (ostatni dzień rozliczania PITów)

Pamiętajcie, że pieniądze, każdy podatnik może wesprzeć naszą organizację, dzięki czemu będziemy mogli napisać więcej listów, zrobić lepszą kampanię i skuteczniej walczyć o przestrzeganie praw człowieka.

Wreszcie możesz zadecydować, co stanie się z 1% twojego podatku!

Powiedz Mamie, Tacie, Bratu, Siostrze, Kolegom, Koleżankom i wszystkim znajomym, że oni też mogą wesprzeć Amnesty International!

Więcej informacji o organizacjach pożytku publicznego oraz instrukcje jak wypełnić PIT można znaleźć na stronie:www.jedenprocent.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4632