Amnesty International ostrzega o poważnym zagrożeniu dla praw kobiet i dziewcząt w Polsce – Amnesty International

Amnesty International ostrzega o poważnym zagrożeniu dla praw kobiet i dziewcząt w Polsce

Amnesty International wyraża stanowczy sprzeciw wobec inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję”, która będzie miała tragiczne konsekwencje dla praw kobiet i dziewcząt.

Zapowiadany obywatelski projekt ustawy przewiduje zakaz możliwości przerwania ciąży w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, czyli zmianę obwiązującej w tym momencie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży z 1993 roku. Amnesty International jest przeciwna tej zmianie. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa państwa, by zapewniały dostęp do przerywania ciąży jako minimum w przypadkach gwałtu i kazirodztwa, kiedy życie lub zdrowie kobiety w ciąży jest zagrożone oraz w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, a także zapewnienia kobietom i dziewczętom realnego dostępu do zabiegu.

Zarówno badania Amnesty International, jak i innych organizacji i instytucji wskazują na ogromne zagrożenia jakie niesie restrykcyjne prawo aborcyjne.

Badania Amnesty International w Irlandii, gdzie przerwanie ciąży w wyniku uszkodzenia płodu jest zakazane, pokazują tragiczne przykłady skutków takiego prawa.  Kobiety, które dowiadują się na pewnym etapie ciąży, że płód jest poważnie uszkodzony, są w bardzo trudnej sytuacji: mogą kontynuować ciążę, pomimo świadomości, że, na przykład, dziecko umrze niedługo po porodzie lub płód obumrze jeszcze w czasie ciąży, co będzie stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Kobiety, z którymi rozmawiała Amnesty International podczas badań w Irlandii, podkreślały przede wszystkim, jak traumatyczne było to doświadczenie. Jedna z kobiet powiedziała – „Większość kobiet przychodzi na badanie USG, żeby upewnić się, że z dzieckiem wszystko w porządku. Ja przychodziłam, żeby sprawdzić, czy moje dziecko już umarło. – Nicola musiała poddawać się badaniu co tydzień, aż do momentu obumarcia płodu, co nastąpiło w 6. miesiącu ciąży”.

„Powiedzieliśmy [o ciąży] naszym rodzicom i za parę dni chcieliśmy powiedzieć też znajomym i dalszej rodzinie. Psychicznie nie byliśmy jednak w stanie powiedzieć wszystkim, że będziemy mieć dziecko, które nie przeżyje” – powiedzieli Amnesty Eoghan i Grainne, którzy ostatecznie  wyjechali, by przerwać ciążę za granicą.

Najbardziej skrajnym przypadkiem pogwałcenia praw człowieka jest sprawa Savity Halappanavar, która w 2012 roku trafiła do szpitala, bo jej ciąża była zagrożona. Lekarze stwierdzili, że płód jest poważnie uszkodzony i nie przeżyje, ale odmówili przerwania ciąży w tej sytuacji, zgodnie z obowiązującym restrykcyjnym prawem. Savita zmarła na sepsę (ogólne zakażenie organizmu) kilka dni później.

Amnesty domaga się zapewnienia dostępu do aborcji dla kobiet i dziewcząt w ciąży, w przypadku gdy płód jest poważnie uszkodzony, przede wszystkim dlatego, że jest to często również zagrożenie dla zdrowia kobiety. Płód z bezmózgowiem na przykład, nie ma części mózgu i kręgosłupa i umiera wkrótce po porodzie (jeśli przeżyje samą ciążę). Dla wielu kobiet donoszenie takiej ciąży do terminu porodu może być traumatyczne i mieć fizyczne konsekwencje zdrowotne.

Europejski Trybunał Praw Człowieka, również w orzeczeniach dotyczących Polski, wielokrotnie podkreślał, że niezapewnienie realnej możliwości przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia kobiety lub poważnego uszkodzenia płodu jest również naruszeniem zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W świetle badań i zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie praw człowieka Amnesty International będzie wzywać posłów i posłanki do odrzucenia obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, kiedy trafi on pod obrady Sejmu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

14604