Amnesty International poszukuje pracownika na stanowisko: Koordynator programu DDC w Gdańsku. – Amnesty International

Amnesty International poszukuje pracownika na stanowisko: Koordynator programu DDC w Gdańsku.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać:

  • zdolności organizacyjne i logistyczne;
  • odporność na stres;
  • dobrą znajomość pakietu MS Office;
  • łatwość komunikowania się;
  • umiejętność myślenia strategicznego;

Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie;
  • samodzielne stanowisko;
  • pracę w dynamicznym zespole zmotywowanym na osiąganie celów;
  • doświadczenie zawodowe w znanej na całym świecie organizacji;
  • Wynagrodzenie miesięczne 1200 zł brutto

Informacje o programie Direct Dialogue znajdują się na stronie: https://amnesty.org.pl/dolacz-do-nas/pracuj/rekruterka-ddc.html
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się wyłącznie 30 czerwca.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także zawarcia i rozwiązania umowy zlecenia, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres adrian.zarzecki@amnesty.org.pl do 28 czerwca 2010 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2674