Amnesty International potępia morderstwo dziennikarki Anny Politkowskiej – Amnesty International

Amnesty International potępia morderstwo dziennikarki Anny Politkowskiej

Amnesty International uważa, że powodem śmierci Politkowskiej była jej działalność dziennikarska; fakt, iż pisała o łamaniu praw człowieka w Czeczenii i innych regionach Federacji Rosyjskiej.
„Amnesty International jest wstrząśnięta morderstwem Anny Politkowskiej – powiedziała Nikola Duckworth, dyrektor Programu ds. Europy i Azji Środkowej AI. – Rosja straciła dzielną i pełną poświecenia obrończynię praw człowieka, która odważnie wypowiadała się przeciwko przemocy i niesprawiedliwości, i niestrudzenie dążyła do tego, by stała się sprawiedliwość.”
Amnesty International wezwała władze rosyjskie do przeprowadzenia dokładnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie zamordowania Politkowskiej, podania do publicznej wiadomości jego efektów i postawienia podejrzanych – zgodnie z prawem międzynarodowym – przed wymiarem sprawiedliwości.
Amnesty International wzywa również władze rosyjskie, by podjęły natychmiastowe kroki, aby zapewnić, że wszyscy obrońcy praw człowieka i niezależni dziennikarze w Rosji – także ci pracujący w rejonie Północnego Kaukazu – będą mogli bezpiecznie spełniać swoje obowiązki, bez strachu, bez nękania i zastraszania.
Amnesty International pragnie także wyrazić głębokie współczucie rodzinie Anny Politkowskiej.
Tło wydarzeń
Cytowany przez media oficer milicji oświadczył, że 7 października 2006 roku o godz. 17:10 ciało zastrzelonej Anny Politkowskiej znalazła jej sąsiadka z bloku w Moskwie. Według doniesień, milicja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie „morderstwa popełnionego z premedytacją”.
Rosyjska dziennikarka i obrończyni praw człowieka Anna Politkowska od 1999 roku pisała dla „Nowej Gazety” o sytuacji praw człowieka w Czeczenii. Jej zaangażowanie i odwaga zostały docenione – była laureatką wielu nagród, m.in. Global Award for Human Roghts Journalism (Światowej nagrody dla dziennikarzy piszących o prawach człowieka) czy nagrody brytyjskiej sekcji Amnesty International w 2001 roku. Pisała też wiele o naruszeniach w innych częściach Rosji – o przemocy w armii, korupcji w aparacie państwowym i brutalności policji.
Jej krytyka polityki i poczynań rządu wiele razy sprawiała, że była zastraszana i nękana przez rosyjskie i czeczeńskie władze. Przy różnych okazjach była zatrzymywana i grożono jej poważnymi konsekwencjami. W czerwcu 2004 roku została w Centeroju (Czeczenia) zatrzymana na kilka godzin w domu Ramzana Kadyrowa – dziś premiera Czeczenii. Kadyrow miał jej grozić i ją zastraszać. Usiłowano ją powstrzymać, kiedy we wrześniu 2004 roku jechała do Biesłanu, do szkoły, w której trzymano zakładników. Twierdziła, że w samolocie z Moskwy do Rostowa nad Donem podano jej herbatę z truciznę. Straciła wtedy przytomność i do Biesłanu nie dojechała.

Tłumaczenie: Małgorzata Lamperska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4067