Amnesty International serdecznie gratuluje Muhammadowi Yunus oraz Bankowi Grameem otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla 2006 – Amnesty International

Amnesty International serdecznie gratuluje Muhammadowi Yunus oraz Bankowi Grameem otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla 2006

ASA 13/011/2006

Z ostatniej chwili

-Bieda jest zarówno powodem jak i konsekwencją niedostatecznego poszanowania praw człowieka: zarówno ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych jak i politycznych i obywatelskich. Ma swoje źródło w pogwałceniach praw człowieka i skłania do dalszych naruszeń. Dzisiejszy komunikat Komitetu Pokojowej Nagrody Nobla wzmacnia przesłanie Amnesty International, głoszące, że bieda jest podstawowym zagrożeniem dla poszanowania ludzkiej godności i przeszkodą dla promocji pokoju i sprawiedliwości; nie jest jednak nieuchronna i może zostać przezwyciężona przez kreatywność i odwagę ludzi oraz siłę grupowej mobilizacji-, powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.

-Muhammad Yunus i Bank Grameem pokazali światu, że ludzie biedni i marginalizowani nie są ofiarami ani jednostkami ocalałymi ale przedstawicielami i rzecznikami zmian. Amnesty International – jako laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1977 roku i organizacja, działająca na rzecz zmian w kwestii poszanowania praw człowieka poprzez aktywność jednostek – jest przekonana, że taka decyzja Komitetu dała milionom zwykłych ludzi na całym świecie nadzieję, że mają moc by dać początek nadzwyczajnym zmianom.”

Tłumaczenie: Kaja Kulesza

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4055