Amnesty International stanowczo sprzeciwia się dehumanizacji i potępia nienawistne ataki na osoby LGBTI – Amnesty International

Amnesty International stanowczo sprzeciwia się dehumanizacji i potępia nienawistne ataki na osoby LGBTI

Nie zgadzamy się na używanie dehumanizującego i nienawistnego języka wobec osób LGBTI i wraz ze Specjalną Sprawozdawczynią Rady Praw Człowieka ONZ do spraw mniejszości chcemy podkreślić, że „nie każda wypowiedź o charakterze mowy nienawiści prowadzi do poważnych zbrodni, ale wszystkie zbrodnie z nienawiści poprzedzone są wcześniejszą stygmatyzacją i dehumanizacją określonych osób i podżeganiem do przestępstw”.

Ataki na osoby LGBTI nie są nowym zjawiskiem – mimo, iż w ostatnich dniach znacząco się nasiliły, są jednak bolesną codziennością, z którą mierzą się osoby nieheteronormatywne w Polsce.

Amnesty International od wielu lat dokumentuje naruszenia praw człowieka wobec osób LGBTI. Co roku, setki osób doświadczają mowy nienawiści, przemocy fizycznej, nękania i innych przestępstw tylko i wyłącznie z powodu tego kim są. Polskie prawo nie chroni ich przed przemocą motywowaną uprzedzeniami, wyłączając przesłankę orientacji seksualnej i tożsamości płciowej z definicji przestępstw określonych w kodeksie karnym.

W ostatnich latach kampanie nienawiści wobec osób LGBTI nasilały się zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Dehumanizujące i nienawistne wypowiedzi słyszeliśmy również w trakcie zeszłorocznych kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu. Bezpośredni skutek tego typu kampanii mogliśmy zobaczyć podczas Marszu Równości w Białymstoku, gdzie dochodziło do aktów przemocy i panowała powszechna atmosfera pogardy i nienawiści wobec osób uczestniczących w Marszu.

W opublikowanym w 2015 roku raporcie “Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo” ukazywaliśmy przykłady naruszeń praw człowieka względem osób LGBTI w Polsce oraz brak mechanizmów prawnych, gwarantujących skuteczną ochronę przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

Od tego czasu polskie władze, pomimo różnych apeli i rekomendacji ciał międzynarodowych, w dalszym ciągu nie zmieniły prawa w zakresie rozszerzenia katalogu przesłanek w przypadku przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści. Jednocześnie w Polsce brakuje kompleksowej i powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej, która mogłaby uchronić osoby z grup mniejszościowych przed mową nienawiści.

Przypominamy Prezydentowi oraz rządowi RP, jak również wszystkim osobom pełniącym lub ubiegającym się o funkcje publiczne, że każda osoba ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji. Wzywamy do stanowczego potępienia wypowiedzi oraz zachowań, które mają wzbudzać nienawiść wobec osób LGBTI oraz wyraźnego wyrażenia braku zgody na nie w przestrzeni publicznej.

Amnesty International zawsze stoi po stronie osób, których prawa są naruszane. Tak też w tym przypadku chcemy wyrazić nasze szczere wsparcie i solidarność z osobami LGBTI, które są obiektem ataku osób pełniących funkcje publiczne. Chcemy Was zapewnić, że nie zostaniecie sami. Nie zaprzestaniemy monitorować naruszeń praw człowieka oraz apelów do władz o rozpoznanie i respektowanie Waszych – naszych praw.

Jednocześnie pragniemy okazać wsparcie wszystkim osobom podejmującym działania na rzecz osób LGBTI. Wasza praca jest ogromnie ważna i niezbędna do tego, byśmy wspólnie mogli osiągnąć lepszy świat, w którym szanowane są prawa człowieka i wszyscy mogą żyć wolni od strachu, przemocy i dyskryminacji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

71863