Amnesty International: władze zbyt często niepokoją dziennikarzy – Rzeczpospolita – Amnesty International

Amnesty International: władze zbyt często niepokoją dziennikarzy – Rzeczpospolita

W przededniu drugiej rocznicy zamordowania rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej, AI wezwała rosyjskie władze do skończenia z bezkarnością tych, który stosują przemoc wobec obrońców praw człowieka i przedstawicieli mediów.
-Obrońcy praw człowieka oraz dziennikarze są tymi, którzy informują o zaniedbaniach rządów w kwestii ochrony praw ludności i kierują na nie uwagę publiczną. Wskazują również i przypominają o obowiązkach rządów w kontekście międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka- – zwróciła uwagę AI. -Obrońcy praw człowieka i dziennikarze zbyt często są w Rosji niepokojeni przez władze i zbyt często padają ofiarami naruszeń praw człowieka- – podkreśliła organizacja. Czytaj dalej – Rzeczpospolita

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3412