Amnesty International w Białymstoku – Amnesty International

Amnesty International w Białymstoku

Lokalne Zespoły Edukacyjne działają w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego -Prawa człowieka – Edukacja – Działanie- realizowanego w Polsce od 2002 r.Program ten jest oparty o pracę i zaangażowanie członków Amnesty International, którzy promują ideę praw człowieka w różnych środowiskach, kierując działania do wielu grup docelowych.
Lokalne zespoły prowadzą w swoich województwach działania edukacyjne w postaci warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, które odbywają się w ramach zajęć szkolnych, warsztaty dla Szkolnych Grup Amnesty International, które odbywają się po zajęciach szkolnych, szkolenia dla studentów (zwłaszcza dla studentów dziennikarstwa), szkolenia dla nauczycieli, dziennikarzy i wolontariuszy innych organizacji.

Obecnie w Polsce działa 11 lokalnych zespołów edukacyjnych Amnesty International. Uczestnicy szkolenia po odbyciu praktyk trenerskich zasilą grono sieci trenerów AI i od października -zaatakują edukacją praw człowieka- na Podlasiu.

Kontakt do Podlaskiego Zespołu Edukacyjnego:edukacja-bialystok@amnesty.org.pl Szkolenie odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Międzynarodowego Programu Studiów Uzupełniających / Podyplomowych z zakresu Praw Człowieka i Studiów nad Ludobójstwem – Master of Arts in Human Rights and Genocide Studies.

Więcej o Master of Arts in Human Rights and Genocide Studies Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3478