Amnesty International wyraża uznanie dla wysiłków Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezkarności – Amnesty International

Amnesty International wyraża uznanie dla wysiłków Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezkarności

Podjęte wczoraj przez odnośną komisję kroki dla zacieśnienia współpracy organów sądowych w sprawach poważnych przestępstw obejmują zunifikowanie nakazów aresztu w skali Europy i procedury stawiania przed sądem. Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje informacje o ułatwieniach w ekstradycji winnych popełnienia niektórych przestępstw, takich jak zbrodnie przeciwko ludzkości czy stosowanie tortur.

-Amnesty International gotowa jest poprzeć ekstradycję każdego, kto jest oskarżony o współudział w takich przestępstwach do kraju, w którym zostanie mu wymierzona sprawiedliwość z poszanowaniem prawa międzynarodowego, które określa kryteria sprawiedliwego procesu, w którym kary za popełnione zbrodnie nie przewidują kary śmierci i w którym nie stosuje się tortur, ani żadnych innych form okrutnego, nieludzkiego czy degradującego traktowania lub karania- – powiedział Dick Oosting, dyrektor Biura Amnesty International przy UE.

Amnesty International zaleca, aby te zabezpieczenia były wyraźnie określone w odniesieniu do wszystkich obecnych i przyszłych członków UE, podobnie jak innych państw, z którymi Unia zawierałaby takie porozumienia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

5265