Amnesty International wzywa polski rząd do solidarnej odpowiedzialności za uchodźców – Amnesty International

Amnesty International wzywa polski rząd do solidarnej odpowiedzialności za uchodźców

Amnesty International przekaże dzisiaj Premier Ewie Kopacz petycję, którą podpisało blisko 10 tysięcy osób. Organizacja domaga się, by rząd polski wspierał wzmocnienie operacji ratowniczych na Morzu Śródziemnym, tworzenie bezpiecznych i legalnych dróg dotarcia do UE dla uchodźców oraz współpracę z państwami trzecimi w kwestiach migracji opartą na poszanowaniu praw człowieka.

Petycja ma zasięg ogólnoeuropejski i została przekazana przez sekcje AI rządom wielu państw członkowskich, w tym Francji, Niemiec czy Holandii, wraz z podpisami zebranymi w tych krajach.

– Decyzja o wzmocnieniu operacji ratowniczych na Morzu Śródziemnym podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej dotyczących migracji oraz europejska agenda migracyjna Komisji Europejskiej to pierwszy krok w stronę solidarnej odpowiedzialności Unii Europejskiej za uchodźców. Każdego roku miliony ludzi musi uciekać ze swoich domów przed wojną i prześladowaniami. Tylko niewielka ich część szuka schronienia w Europie – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.

– Państwa członkowskie UE, w tym Polska, muszą solidarnie poprzeć agendę migracyjną i przejść od deklaracji do czynów. Budowanie Twierdzy Europa nie może odbywać się kosztem życia ludzkiego.

Agenda migracyjna uznaje argument wysuwany przez Amnesty International i inne organizacje broniące praw człowieka, że ludzie, którzy nie mogą pozostać we własnym kraju z powodu grożącego im niebezpieczeństwa, powinni mieć możliwość legalnego i bezpiecznego sposobu dotarcia do UE bez korzystania z usług przemytników. Agenda proponuje dobrowolne przesiedlenie 20 tysięcy uchodźców przy wsparciu Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR). Jest to niewiele wobec prawie 4 milionów wszystkich syryjskich uchodźców mieszkających głównie w Turcji, Libanie i Jordanii, czy 380 tysięcy uchodźców zidentyfikowanych przez UNHCR jako pilnie potrzebujących przesiedlenia z krajów graniczących z Syrią.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

1160