Amnesty International zakłada centra regionalne i wzmacnia swoją obecność w Afryce – Amnesty International

Amnesty International zakłada centra regionalne i wzmacnia swoją obecność w Afryce

Amnesty International otwiera trzy nowe centra regionalne - w Afryce Zachodniej, Południowej i Wschodniej. Nowe centra w Dakarze, Johannesburgu i Nairobi są częścią szerszego planu zwiększenia wpływu na prawa człowieka w całym regionie. Biura mają rozpocząć działanie w październiku 2013 roku.

– Amnesty International szczyci się 50-letnim dorobkiem obrony praw człowieka w Afryce. Przez ponad 50 lat informowaliśmy o nadużyciach i walczyliśmy o ochronę praw człowieka w całym regionie. Otwarcie nowych biur sprawi, że staniemy się jeszcze skuteczniejsi w ochronie praw człowieka w Afryce – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.- Utworzenie centrów w regionie to część szerszego planu, który ma zapewnić, że Amnesty wciąż będzie czołową organizacją broniącą wolności i sprawiedliwości w regionie.

Nowe regionalne centra w Afryce są częścią ambitnego programu dostosowania i wzmocnienia obecności Amnesty International w krajach globalnego Południa i Wschodu. W następnych 12 miesiącach na całym świecie ma powstać 6 takich centrów.

Dotychczas potencjał Amnesty International skupiony był w przeważającym stopniu w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Jednocześnie nasza obecność w krajach globalnego Południa i Wschodu była wyraźnie osłabiona. Ta dysproporcja sprawia, że działania organizacji nie są wystarczająco efektywne i niezbędna jest zmiana, która pozwoli na skuteczną ochronę praw człowieka na całym świecie. Tym przełomem jest koncepcja Moving Closer to the Ground – jedna z najbardziej radykalnych zmian, jakie Amnesty International kiedykolwiek wprowadzała w swojej strategii działania.

Moving Closer to the Ground oznacza pracę bliżej źródła problemów. W tworzeniu planów działań uczestniczyć będą w bezpośredni sposób osoby, których prawa człowieka są łamane. Taka współpraca umożliwi precyzyjne identyfikowanie przyczyn naruszeń, wybieranie odpowiednich metod działania, szybkie reagowanie i skuteczne chronienie ofiar łamania praw człowieka. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie regionalnych centrów w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Poza Afryką otwarte zostały już nowe biura w Indiach i Brazylii – krajach, które szybko się rozwijają, ale wciąż musza zmierzyć się z trudną sytuacją praw człowieka.

Pietro Antonioli, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego Amnesty International (International Executive Committee, IEC), w liście do wszystkich sympatyków i aktywistów opisuje szczegółowo, jakie zmiany czekają organizację. http://www.amnesty.ie/sites/default/files/November%202012%20letter%20to%20Amnesty%20members%20from%20Pietro%20Antonioli.pdf Silniejsza obecność pozwoli Amnesty International na znaczący wzrost oddziaływania na przestrzeganie praw człowieka. Ma doprowadzić do szybszego reagowania na wydarzenia, wzmocnić działalność badawczą i pozwolić na silniejszą współpracę z lokalnymi partnerami. W nowych biurach znajdą się eksperci i badacze konkretnych regionów i krajów, eksperci w zakresie rzecznictwa, kampanii i komunikacji.

Do 2015 roku, jako część szerszej inicjatywy zmierzającej do zapewnienia większej globalnej reprezentacji ruchu na rzecz praw człowieka, Amnesty International zamierza zyskać szerokie wsparcie w całej Afryce. Organizacja do tej pory posiadała 13 krajowych biur w Afryce Subsaharyjskiej.

– Dzięki 4,5 mln wspierających nas w ponad 150 krajach osób – członków i aktywistów – jesteśmy jednym z największych światowych ruchów na rzecz praw człowieka. Zmiana ta podkreśla determinację Amnesty International we wzmacnianiu ogólnoafrykańskiego poczucia solidarności i wsparcia ochrony praw człowieka.

Amnesty International ewoluowała od organizacji nawołującej do uwolnienia więźniów sumienia i zakończenia tortur, przez organizację walczącą przeciwko karze śmierci, przymusowym zaginięciom i o prawa kobiet – do zmierzającej do przestrzegania wszystkich praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

1778