Amnesty International zaprasza trenerów i trenerki praw człowieka oraz edukacji globalnej do wzięcia udziału w projekcie “Edukacja dla Godności”. – Amnesty International

Amnesty International zaprasza trenerów i trenerki praw człowieka oraz edukacji globalnej do wzięcia udziału w projekcie “Edukacja dla Godności”.

Dołącz do nas! Zostań facylitatorem/facylitatorką projektu ?Edukacja dla Godności? i pracuj innowacyjną metodą. Jest to świetna okazja, jeśli chcesz dalej rozwijać się i zdobywać nowe umiejętności oraz poszerzać wiedzę.

Dzięki uczestnictwu w projekcie: * zdobędziesz wiedzę na temat praw człowieka oraz ubóstwa na świecie, * rozwiniesz swoje umiejętności trenerskie i facylitatorskie, * zapoznasz się z metoda -aktywnego uczestnictwa-, * otrzymasz ciekawe, inspirujące materiały edukacyjne, * będziesz miał/a okazję współpracować z młodymi ludźmi w swoim regionie, * włączysz się w światową kampanie Amnesty International “Żądamy Godności”, * przyczynisz się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz budowania świadomości w społeczeństwie na temat praw człowieka oraz ubóstwa. Uczestnicy/uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z projektem. Zapewniamy pokrycie kosztów podróży, noclegu oraz materiałów szkoleniowych.

Najbliższe szkolenia odbędą się w Warszawie w dniach 21-22 stycznia 2012 r. (sobota – niedziela).

Szkolenie jest pierwszym etapem włączenia się w projekt. Obejmuje między innymi tematy związane z metodologią projektu oraz jego założeniami: * czym jest facylitacja, * praktyczne ćwiczenia metody aktywnego uczestnictwa, * założenia i opis projektu “Edukacja dla Godności”, * omówienie materiałów projektowych.

Zapraszamy osoby, które dysponują czasem i gotowością do współpracy w okresie co najmniej 2 semestrów szkolnych (w roku kalendarzowym 2012). Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy.

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres edukacjadlagodnosci(at)amnesty.org.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 11 stycznia 2012r. Nie zwlekaj! Dołącz już dziś do grona facylitatorów/facylitatorek Amnesty International!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

W obronie protestów, “Protect the protest” – globalna kampania Amnesty International

Powiązany temat

“Norwegia to kraj otwarty na drugiego człowieka” – z wizytą studyjną w Oslo

Powiązany temat

Oświadczenie Amnesty International Polska nt. ustaleń dotyczących dokumentowania naruszeń prawa humanitarnego

2162