Amnesty International zatrudni manadżera/manadżerkę – Amnesty International

Amnesty International zatrudni manadżera/manadżerkę

Stowarzyszenie Amnesty International, członek światowego ruchu Amnesty International, jedna z największych organizacji działających na rzecz praw człowieka w Polsce i na świecie, poszukuje osoby na stanowisko

MENADŻERA/MENADŻERKI FUNDRAISINGU.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :

 • Codzienne zarządzanie zespołem FR
 • Zapewnienie efektywności zespołu FR
 • Rekrutacja i szkolenie członków zespołu zgodnie z najwyższymi standardami
 • Monitoring przychodów i kosztów organizacji oraz projektów FR
 • Raportowanie z działań zespołu FR
 • Koordynacja projektów mających na celu pozyskiwanie nowych donorów
 • Przygotowanie kampanii dotyczącej 1% podatku
 • Przygotowanie kampanii komunikacyjnej dla donorów
 • Koordynowanie projektów direct mail i telemarketingowych

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, marketing),
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • Znajomość technik marketingowych
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektem oraz pracy z budżetem i raportami finansowymi
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Doświadczenie w zarządzaniu bazą danych
 • Zdolności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Excel na poziomie zaawansowanym
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Wysoka kultura osobista 

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
 • pracę w dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie,

Zatrudnienie jest oferowane od 1 lipca 2010 roku do końca urlopu macierzyńskiego.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w języku angielskim na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 10 kwietnia 2010 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2762