Amnesty International szuka kandydatów/ek do Komitetu Nominacyjnego Stowarzyszenia – Amnesty International

Amnesty International szuka kandydatów/ek do Komitetu Nominacyjnego Stowarzyszenia

W celu zwiększenia profesjonalizacji procesu wyboru do władz Stowarzyszenia, Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje kandydatów/ek do Komitetu Nominacyjnego.

Zadania członków/członkiń Komitetu Nominacyjnego:

  • poszukiwanie i ewaluacja kwalifikacji kandydatów/kandydatek do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zgromadzenie
  • przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniem kandydatów/ek do Władz Stowarzyszenia
  • wsparcie Stowarzyszenia w opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i rekrutacyjnych wspierających działalność Stowarzyszenia

Potrzebne kwalifikacje:

  • wiedza i doświadczenie z zakresu rekrutacji
  • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  • wiedza z zakresu zarządzania
  • doświadczenie i wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce
  • dobra znajomość języka angielskiego

Praca w Komitecie ma charakter społeczny. Kadencja członków/członkiń Komitetu Nominacyjnego trwa 4 lata. Członkowie i członkini Komitetu Nominacyjnego zostaną wybrani przez Walne Zgromadzenie w maju 2016 roku. Osoby wchodzące w skład Komitetu Nominacyjnego wybierane są spoza składu Władz Stowarzyszenia i w trakcie pełnienia swojej funkcji w Komitecie nie mogą kandydować do Władz Stowarzyszenia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1002